بهبود امنیت غذایی دیابتی ها با آموزش از راه دور

  1. خانه
  2. دیابت
  3. بهبود امنیت غذایی دیابتی ها با آموزش از راه دور

امروزه رکود اقتصادی زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر قرار داده است که نمونه ای از آن نا امنی تغذیه ای است که به نوبه خود اثرات نامطلوبی بر سلامت مردم داشته است. در بیماریهایی مانند دیابت، نوع تغذیه نقش اصلی در درمان بیماری ایفا می کند. بنابراین نا امنی تغذیه ای در این بیماری بسیار خطرناک می باشد.

در این ارتباط مطالعه ای در نوامبر ۲۰۱۰ در مجله Journal of Nutrition Education and Behaviorبه چاپ رسید که تاثیر پیشرفت تکنولوژی و استفاده از سرویسهای آموزش از راه دور را بررسی کرده است. محققان در این مطالعه وعده اصلی غذا، چاقی ودیابت را در بزرگسالان روستایی مبتلا به دیابت در دو گروه مورد مطالعه قرار دادند. گروه اول در معرض نا امنی غذا و گروه دوم دارای امنیت غذایی بودند. این مطالعه مشخص کرد افرادی که در معرض نا امنی تغذیه ای بودند دارای شاخص توده بدنی بالا نسبت به افراد گروه دوم بودند. ولی پس از آموزش تغذیه ای از راه دور  هر دو گروه از توصیه های تغذیه ای پیروی کردند و با مشکلات دیابتی کمتری مواجه بودند.

بر اساس تعریف مجامع علمی تغذیه، دسترسی همه مردم به غذای سالم، کافی و در دسترس در تمام اوقات برای یک زندگی سالم، امنیت غذا تلقی می شود.در این تعریف موجود بودن، در دسترس بودن و پایداری در دریافت غذا بسیار اهمیت دارد.

متاسفانه ۱۰% بزرگسالان مبتلا به دیابت در کشورهای جهان سوم در معرض نا امنی غذا هستند. همچنین در بیماران مسن مبتلا به دیابت عواملی مانند فقر، عدم اطلاعات تغذیه ای و ناتوانی جسمی باعث عدم رعایت توصیه های تغذیه ای  می شود. این تحقیق اثبات کرد استفاده از سرویسهای آموزش از راه دور در افزایش اطلاعات تغذیه ای افراد بسیار موثر می باشد. .محققان معتقد هستند سرویسهای آموزش از راه دور می توانند به مراکز بهداشتی فاقد امکانات رژیم درمانی کمک کنند. به همین دلیل است که علم تغذیه باید حساسیت ویژه ای نسبت به مراکز بهداشتی که بیماران آنها افراد کم درآمد، روستایی و مسن هستند داشته باشد.

نکته عملی: بر اساس مطالعات و آمار به دست آمده ۱۰ % بزرگسالان مبتلا به دیابت در کشور های جهان سوم در معرض ناامنی غذایی هستند. که این امر آنها در معرض خطرات بیشتر قرار می دهد. اما تکنولوژی و پیشرفت های حاضر این امکان را فراهم  کرده تا با سرویس های از راه دور مثل اینترنت این گروه نیز تحت مشاوره  افراد مجرب قرار گیرند و بتوانند زندگی سالم تری داشته باشند.

منبع: (Journal of Nutrition Education and Behavior( November 8, 2010

 

Loading