برای جلوگیری از کاهش حافظه، کرفس و فلفل بخورید!

تغییرات التهابی از واکنش‌هایی است که با افزایش سن به طور تدریجی در سلول‌های مغزی اتفاق می‌افتد. این التهابات عملکرد سلولی را تحت تأثیر قرار داده و یادآوری اطلاعات را  دچار مشکل ‌می نمایند.طبق مطالعات اخیر، برنامه غذایی غنی از ترکیبات گیاهی حاوی لوتئولین با مهار کردن مستقیم آزاد شدن مولکول‌های التهابی در مغز، التهاب مغزی مرتبط با افزایش سن و مشکلات مربوط به حافظه را کاهش می‌دهد.

سلول‌هایی در مغز،  به نام میکروگلیا وجود دارد؛که در مقابل آسیب ها, عفونت‌ها و واکنش‌های التهابی مغزی پاسخگو می‌باشند. سلول‌های میکرو گلیا در اثر تماس با عوامل عفونی و سموم ناشی از آن، سیتوکین های التهابی را ایجاد می کنند که سلول‌های عصبی را هم تحت تأثیر قرار داده و تخریب آنها را به دنبال دارد. پژوهش‌های اخیر نشان داده اند که  چنانچه این سلول‌ها قبل از قرارگیری در معرض سموم، در تماس با ریزمغذی‌ لوتئولین باشند، سلول های عصبی کمتر تحت تأثیر عوامل مخرب قرار می‌گیرند.

لوتئولین ترکیب گیاهی است که در بسیاری از گیاهان مانند هویج، فلفل، کرفس، روغن زیتون، نعناع، رزماری، و بابونه وجود دارد و دارای خاصیت ضد التهابی استاز طرفی دیگر باید بدانیم با افزایش سن، سلولهای میکروگلیا  نظم عملکردی خود را از دست داده و سطح سیتوکین های التهابی افزایش می یابد.
در مطالعه اخیر که در مجله تغذیه به چاپ رسیده برای بررسی اثر لوتئوین بر مغز، محققین چند موش سه تا شش ماهه و چند موش دوساله را انتخاب کرده و در برنامه غذایی برخی از آنها ریزمغذی لوتئولین را به صورت مکمل گنجانده شد.در این بررسی، محققان متوجه شدند موش‌های مسن‌تری که مکمل لوتئولین را دریافت کرده بودند، از میزان قدرت یادگیری و حافظه بیشتری نسبت به هم‌‌سن‌وسالان خود برخوردار بودند.

این مطالعه نشان داد که لوتئولین، ترکیبی گیاهیاستکه به مغز دسترسی پیدا کرده و فعالیت سلول‌های میکروگلیا و سیتوکین‌های التهابی حاصله از آن‌ها را کاهش می‌دهند. این تاثیر ضدالتهابی احتمالا مکانیسمی‌ است که که در بهبود عملکرد حافظه نقش دارد.

نکته عملی: تغییرات التهابی سلولهای مغزی که با افزایش سن به طور تدریجی اتفاق می‌افتد، عملکرد سلولی را تحت تأثیر قرار داده و باعث اختلال در یادآوری اطلاعات می گردد.  یک برنامه غذایی سالم شامل سبزیجاتی مثل فلفل ، کرفس و هویج می‌تواند التهاب مغزی ناشی از افزایش سن را کاهش داده و به سلامت بیشتر حافظه بیانجامد.

منبع: Journal of Nutrition, 2010; 140 10

Loading