برای تقویت مغز خود ورزش کنید.

  1. خانه
  2. تای چی
  3. برای تقویت مغز خود ورزش کنید.

همان طور که سن افزایش می یابد قدرت شناختی ما کاهش می یابد. یافتن راهی برای توقف یا کاهش این امر تفاوت زیادی در زندگی میلیون ها نفر ایجاد خواهد کرد. در این راستا یک راهکار می تواند ورزش باشد. بسیاری از محققان تلاش کرده اند تا ثابت کنند که آیا ورزش می تواند با زوال عقلی و مشکلات عصبی مرتبط با سن مقابله کند یا خیر. اخیراً نیز تاثیر ورزش های هوازی، تمرینات مقاومتی (کار با وزنه)، ورزش های چند جزئی (شامل تمرینات مقاومتی و هوازی)، تای چی و یوگا بر ظرفیت مغز، توجه، هوشیاری پایدار شامل سرعت پردازش اطلاعات، عملکرد اجرایی و حافظه بررسی شده است. 
نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که ورزش صرف نظر از وضعیت فعلی سلامت مغز سبب بهبود قدرت مغز در افراد بالای ۵۰ سال می شود. ورزش هوازی سبب بهبود توانایی های شناختی می شد. درحالیکه تمرینات مقاومتی تاثیر مثبت بر حافظه داشت. به گفته محققان نتایج به اندازه ای قوی بود که می توان انجام هر دو نوع ورزش هوازی و مقاومتی را به منظور تقویت سلامت مغزی در افراد بالای ۵۰ سال توصیه کرد.
سپس محققان به این سوال پاسخ دادند که چه میزان ورزش مورد نیاز است. بر طبق نتایج مطالعه فوق یک جلسه ورزش متوسط تا شدید که بین ۴۵ تا ۶۰ دقیقه به طول انجامد برای سلامت مغز مفید است. در حقیقت انجام ورزش در هر تعداد دفعاتی دارای اثرات مثبتی است. 
به گفته محققان ورزش سبب رشد بافت عصبی جدید و آنژیوژنز (رشد رگ های خونی جدید) شده و فرآیندهای التهاب زا و آسیب سلولی ناشی از استرس اکسیداتیو را کاهش می دهد.
نکته عملی: برنامه ورزشی که شامل هر دو نوع تمرینات هوازی و مقاومتی باشد، با حداقل شدت متوسط و حداقل ۴۵ دقیقه در روز، به هر تعداد روزی که در هفته امکان پذیر باشد، سبب افزایش سلامت مغز در افراد بالای ۵۰ سال می شود.
منبع:

Joseph Michael Northey et al. “Exercise interventions for cognitive function in adults older than 50: a systematic review with meta-analysis”. British Journal of Sports Medicine, 2017.

 

Loading