با مصرف میوه و سبزی خطر بیماری و مرگ زود هنگام را کاهش دهید.

  1. خانه
  2. بیماری قلبی
  3. با مصرف میوه و سبزی خطر بیماری و مرگ زود هنگام را کاهش دهید.

دستورالعمل های کنونی توصیه می کنند که بالغین باید روزانه حدود ۵ لیوان میوه و سبزی (۲ لیوان میوه و ۳ لیوان سبزی) مصرف کنند تا خطر بیماری قلبی، سکته مغزی، سرطان و سایر بیماری های مزمن کاهش یابد. درحالیکه مصرف ۵ واحد میوه و سبزی سودمند است، به تازگی محققان مطالعه ای را به منظور تعیین میزان مصرف میوه و سبزی که با حداکثر اثر حفاظتی در برابر بیماری ها و مرگ زودرس در ارتباط است، طراحی نمودند.
در این تحقیق اطلاعات مربوط به ۹۵ مطالعه که به بررسی فواید مصرف میوه و سبزی پرداخته بودند مورد بازبینی قرار گرفت. در مجموع در این مطالعات حدود ۲ میلیون نفر شرکت کرده بودند. در این مطالعات ۴۳۰۰۰ مورد بیماری قلبی، ۴۷۰۰۰ مورد سکته مغزی، ۸۱۰۰۰ مورد بیماری قلبی – عروقی (CVD) و ۹۴۰۰۰ مورد مرگ گزارش شده بود. تیم تحقیقاتی میزان مصرف میوه و سبزی هر شرکت کننده و نوع میوه و سبزی مصرفی را بررسی کردند. یک واحد میوه و سبزی ۸۰ گرم تعریف شد که معادل یک عدد موز، گلابی یا سیب کوچک یا ۳ قاشق غذاخوری سبزیجات پخته مانند نخود سبز یا انواع کلم بود.
نتایج نشان داد در کسانی که ۲۰۰ گرم میوه و سبزی (معادل ۵/۲ واحد) در روز مصرف می کردند در مقایسه با کسانی که میوه و سبزی مصرف نمی کردند، خصر سکته مغزی، بیماری قلبی، CVD و سرطان به ترتیب ۱۸، ۱۶، ۱۳ و ۴ درصد کمتر بود. از سوی دیگر، مصرف ۲۰۰ گرم میوه و سبزی در روز با کاهش خطر مرگ زود هنگام به میزان ۱۵ درصد مرتبط بود.
مصرف میوه و سبزی بیشتر با منافع بیشتر در ارتباط بود. در کسانی که ۸۰۰ گرم میوه و سبزی (معادل ۱۰ واحد) در روز مصرف می کردند در مقایسه با کسانی که میوه و سبزی مصرف نمی کردند، خصر سکته مغزی، بیماری قلبی، CVD و سرطان به ترتیب ۳۳، ۲۴، ۲۸ و ۱۳ درصد کمتر بود. مصرف ۸۰۰ گرم میوه و سبزی در روز با کاهش خطر مرگ زود هنگام به میزان ۳۱ درصد مرتبط بود. 
همچنین مشاهده شد مصرف سیب، گلابی، مرکبات، سبزیجات برگ سبز مانند کاسنی و اسفناج و سبزیجات چلیپایی مانند کلم و کلم بروکلی بهترین گزینه برای کاهش خطر سکته مغزی، CVD، بیماری قلبی و مرگ زود هنگام است.
بیشترین کاهش خطر سرطان با دریافت سبزیجات برگ سبز (مانند لوبیا سبز)، سبزیجات زرد (مانند هویج) و سبزیجات چلیپایی مرتبط بود. مصرف سبزیجات خام و پخته با کاهش خطر مرگ زود هنگام مرتبط بود. اما شواهد کافی برای تعیین نوع میوه و سبزیجاتی که خطر را کاهش می دادند وجود نداشت.
به اعتقاد محققان مصرف میوه و سبزیجات سبب کاهش کلسترول و بهبود عملکرد عروق خونی و سیستم ایمنی بدن می شود.
نکته عملی: مصرف روزانه حداقل ۵/۲ واحد میوه و سبزی در کاهش خطر بیماری های قلبی و عروقی، سکته مغزی، سرطان و مرگ زود هنگام موثر است.
منبع:

Dagfinn Aune et al. "Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cancer and all-cause mortality–a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies". International Journal of Epidemiology, 2017.