با تغییر سبک زندگی می توان خطر بیماری های قلبی را از بین برد

  1. خانه
  2. بیماری های قلبی و عروقی
  3. با تغییر سبک زندگی می توان خطر بیماری های قلبی را از بین برد

در صورتی که افراد در سنین ۳۰ تا ۴۰ سالگی زندگی خود تصمیم بگیرند که عادات ناسالمی که به سلامت قلب آنان آسیب می زنند را کنار بگذارند، می توانند پیشرفت بیماری شریان کرونر قلب را کنترل کرده و یا حتی روند آن را معکوس کنند.
ترک عادات نادرست حتی در سنین بزرگسالی منفعت هایی برای سلامت قلب در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، اگر افراد با افزایش سن عادات سالم را کنار گذاشته و به سمت عادات ناسالم پیش بروند، آسیب قابل توجهی بر سیستم قلب و عروق خود می رسانند. چرا که اتخاذ سبک زندگی نادرست، بروز بیماری های قلبی را در پی خواهد داشت.
فاکتورهای سبک زندگی سالم عبارتند از: نداشتن اضافه وزن، عدم استعمال دخانیات، انجام فعالیت فیزیکی، مصرف اندک الکل و پیروی از رژیم غذایی سالم. در مطالعه ای که به مدت ۲۰ سال بر روی ۵۰۰۰ نفر صورت گرفت، مشخص شد که در ابتدا، یعنی در سنین جوانی تنها %۱۰ افراد هر ۵ فاکتور سبک زندگی سالم را داشتند در حالی که ۲۰ سال بعد حدود %۲۵ افراد حداقل یک فاکتور سالم دیگر را نیز اتخاذ کرده بودند. افزایش تعداد فاکتورهای سالم سبک زندگی با کاهش کلسیفیکاسیون عروق قلبی و نیز کاهش ضخامت لایه درونی عروق در ارتباط است که هر دو از عوامل خطر عمده بیماری های قلبی و عروقی بشمار می روند و لذا کاهش بروز آنها سبب کاهش بروز بیماری های قلبی در آینده می گردد.
نتایج این مطالعه نشان داد که تغییر رفتارها و سبک زندگی افراد غیر ممکن نیست و دیگر اینکه آسیب های وارد شده به سیستم قلبی و عروقی را می توان با پیروی از سبک زندگی سالم معکوس کرده و بروز بیماری های قلبی را کاهش داد.
البته جنبه نا امید کننده مطالعه آن بود که %۴۰ از این افراد با افزایش سن عادات سالم و درست سبک زندگی را کنار گذاشتند که سبب افزایش بروز بیماری های قلبی می شود.
به طور کلی، برخی رفتارهای سالم که در هر سنی می تواند از بروز بیماری های قلبی و عروقی پیشگیری کنند عبارتند از:
•    داشتن وزن سالم
•    عدم استعمال دخانیات
•    انجام فعالیت بدنی متوسط تا شدید به مدت حداقل ۳۰ دقیقه در ۵ روز هفته
•    عدم مصرف نوشیدنی های الکلی بیشتر از یک واحد در خانم ها و بیشتر از دو واحد در آقایان
•    پیروی از رژیم غذایی سالم، سرشار از فیبر، کم سدیم، سرشار از میوه و سبزیجات
نکته عملی: پیروی از رژیم غذایی سالم، انجام فعالیت بدنی و دوری از الکل و دخانیات در هر سنی می تواند بروز بیماری های قلبی و عروقی را کاهش دهد.

منبع:

B. Spring, A. C, et al.  Healthy Lifestyle Change and Subclinical Atherosclerosis in Young Adults: Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) Study. Circulation, 2014
 

 

Loading