با برخورداری از خواب منظم و کافی از بروز دیابت پیشگیری کنید.

  1. خانه
  2. BMI
  3. با برخورداری از خواب منظم و کافی از بروز دیابت پیشگیری کنید.
با برخورداری از خواب منظم و کافی از بروز دیابت پیشگیری کنید.

پیش دیابت وضعیتی است که در آن قند خون بالاتر از حد طبیعی است، اما به اندازه‌ای بالا نیست که فرد به دیابت نوع ۲ مبتلا شود. اگر در این بیماران رژیم غذایی و میزان فعالیت بدنی تغییر نکند خطر پیشرفت بیماری و افزایش بیشتر قند خون در آن‌ها بسیار بالا است.
دیابت یک بیماری شایع در سراسر جهان بوده و بر روی کیفیت زندگی اثر می‌گذارد. این بیماری خطر نابینایی، مشکلات کلیوی و بیماری‌های قلبی را افزایش می‌دهد. بنابراین، شناخت عوامل جدیدی که ممکن است در بروز آن نقش داشته باشند می‌تواند به افرادی که در مراحل ابتدایی بیماری قرار دارند، در پیشگیری از پیشرفت آن کمک نماید.
نتایج پژوهش‌هایی که در گذشته انجام شده‌اند نشان می‌دهد نداشتن خواب کافی با افزایش خطر برخی از مشکلات مرتبط است. این مشکلات عبارتند از: چاقی و دیابت. نتایج یک مطالعه جدید نیز نشان می‌دهد افراد مبتلا به پیش دیابت که شب‌ها دیرتر می‌خوابند، وعده‌ غذایی خود را دیرتر میل کرده و در روز دیرتر هوشیار می‌شوند. این افراد در مقایسه با افرادی که زودتر می‌خوابند نمایه توده بدنی (BMI) بالاتری دارند. BMI بالا احتمال پیشرفت پیش دیابت به سمت دیابت نوع ۲ را افزایش می‌دهد. همچنین در شرکت کنندگانی که سن آن‌ها کمتر از ۶۰ سال بود نامنظم بودن ساعت خوابیدن و تغییر زیاد آن با افزایش BMI مرتبط بود.
در این مطالعه اطلاعات حدود ۲ هزار نفر که به پیش دیابت مبتلا بودند، بررسی شد. میانگین سن شرکت کنندگان در مطالعه ۶۴ سال بود. میانگین BMI آن‌ها ۸/۲۵ و طول مدت خواب آن‌ها حدود ۷ ساعت در طی شب بود.
نکته عملی: زمان و طول مدت خواب قابل تغییر دادن است. اگر هر شب ساعت مشخصی به رختخواب بروید و به میزان کافی بخوابید می‌توانید احتمال بروز چاقی و همچنین دیابت را در افراد در معرض خطر کاهش دهید.
منبع:

Thunyarat Anothaisintawee et al. Frontiers in Endocrinology 2018.

فهرست