بافت چربی قهوه ای و محافظت از انسان در برابر دیابت و چاقی

انسان ها دو نوع بافت چربی در بدنشان دارند: بافت چربی سفید که در بین افراد بسیار مذموم است و بافت چربی قهوه ای که افراد کمتر با آن آشنایی دارند. یکی از تاثیرات بافت چربی سفید زیادی  بر روی سلامتی ،کاهش حساسیت  به انسولین است که یکی از عوامل اصلی در دیابت به شمار می رود. از سوی دیگر بافت چربی قهوه ای دارای چندین ویژگی سالم شامل حفاظت در برابر چاقی و دیابت است. از این رو بافت چربی قهوه ای به عنوان یک بافت ضد دیابت که توانایی تبدیل انرژی به صورت گرما را دارد مورد توجه محققان قرار گرفته است. به رغم وجود اطلاعاتی در مورد نقش بافت چربی قهوه ای در متابولیسم گلوکز جوندگان؛ نقش این بافت ( در صورت وجود ) در متابولیسم گلوکز در انسان نامعلوم است.
هدف از این مطالعه بررسی تاثیر فعالیت بافت چربی قهوه ای  بر روی هموستاز گلوکز و حساسیت به انسولین در انسان است که این مطالعه در ۲۳ جولای ۲۰۱۴  در نشریه ی Diabetes منتشر شد.
در این مطالعه ۷ مرد دارای بافت چربی قهوه ای و ۵ مرد بدون بافت چربی قهوه ای که از نظر سنی ، نمایه ی توده ی بدنی و میزان بافت چربی یکسان بودند،  به مدت ۵-۸ ساعت در مواجهه با دمای طبیعی و سرمای خفیف قرار گرفتند و میزان انرژی مصرفی در حالت استراحت ( REE) ، مصرف گلوکز و حساسیت به انسولین در دو گروه مقایسه شد. در مدت زمان مواجهه با سرما و یا دمای معمول ، گروه، تجزیه و تحلیل همه جانبه ای را از نمونه های مختلف بدنی انجام دادند. آنها نمونه ی خون و تنفس را برای مشاهده ی تغییرات در غلظت گلوکز و انسولین ، تغییرات هورمونی ، کل اکسیژن مصرفی بدن و میزان دی اکسید کربن تولیدی جمع آوری کردند. آنها همچنین نمونه هایی از بافت چربی قهوه ای و سفید را آسپیره کردند تا به تجزیه و تحلیل تفاوت میان تولید انرژی در سلول ها و بیان ژن بپردازند.
در این مطالعه مشاهده شد که در مردان دارای ذخیره قابل توجه بافت چربی قهوه ؛مواجهه با سرمای خفیف ،انرژی مصرفی بدن را افزایش می دهد و باعث افزایش  حذف گلوکز در گردش و افزایش حساسیت به انسولین می شود. این یافته ها از این مفهوم که بافت چربی قهوه ای ممکن است به عنوان بافت ضد چاقی و ضد دیابت در انسان ها عمل کند حمایت می کند.
نکته ی عملی: نتایج این مطالعه که بافت چربی قهوه ای می تواند باعث تنظیم قند خون به صورت موثرتر شود می تواند یک خبر خوب  برای افراد دارای اضافه وزن و چاق و افراد مبتلا به مقاومت انسولینی و دیابت باشد.

منبع: Diabetes. 2014 Jul 23. pii: DB_140746

 

Loading