اهمیت صبحانه در تغذیه مناسب کودکان

  1. خانه
  2. آهن
  3. اهمیت صبحانه در تغذیه مناسب کودکان

مطالعه انجام شده توسط پژوهشگران دانشگاه کینگز لندن نشان داده کودکانی که به طور مرتب وعده صبحانه را حذف می کنند، مقادیر مورد نیاز مواد مغذی کلیدی برای رشد را دریافت نمی کنند. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین مصرف صبحانه با دریافت مواد مغذی توسط کودکان انجام شده بود.
نتایج نشان داد کودکانی که هر روز صبحانه می خورند نسبت به آن هایی که صبحانه نمی خورند وضعیت تغذیه ای مطلوب تری دارند. در این کودکان دریافت روزانه مواد مغذی مهمی مانند فولات (موثر در عملکرد سیستم عصبی)، کلسیم، آهن و ید (موثر در عملکرد غده تیروئید) نسبت به کودکان با حذف وعده صبحانه بالاتر است. به طوریکه ۳۱.۵ درصد کودکانی که وعده صبحانه را حذف کردند، حتی مقادیر پایین توصیه شده آهن را دریافت نکردند. ۱۹ درصد آن ها مقادیر توصیه شده برای کلسیم و ۲۱.۵ درصد آن ها سطوح پایین توصیه شده برای ید را دریافت نکردند. در هیچ کدام از کودکانی که وعده صبحانه را مصرف می کردند دریافت فولات کمتر از مقادیر توصیه شده نبود اما در ۳/۷ درصد کودکانی که صبحانه نمی خوردند مقادیر فولات دریافتی کم بود.
محققان معتقدند که صبحانه همانند کلیدی برای والدین است تا مطمئن شوند فرزندانشان مواد مغذی که نیاز دارند را دریافت می کنند.
نکته عملی: مصرف صبحانه به دلیل تامین مواد مغذی ضروری برای رشد، افزایش سوخت و ساز بدن در هنگام صبح، افزایش قدرت یادگیری و ایجاد تمرکز بیشتر برای کودکان اهمیت فراوان دارد. همچنین والدین باید نسبت به نقش خود در ایجاد عادت های غذایی مناسب در فرزندانشان آگاه باشند.
منبع:

Gerda K. Pot et al. "Breakfast consumption and nutrient intakes in 4-18-year-olds: UK National Diet and Nutrition Survey Rolling Programme (2008-2012)". British Journal of Nutrition, 2017.

 

Loading