اهمیت سرکه در مبارزه با چربی های بدن

  1. خانه
  2. اسید استیک
  3. اهمیت سرکه در مبارزه با چربی های بدن

طب سنتی سرکه را به عنوان دارویی برای درمان برخی از بیماری ها مفید می داند در حالی که علم پزشکی مدرن این موضوع را تایید نمی کند .تحقیقات جدید دانشمندان ژاپنی  این موضوع را مطرح کرده است که اسید استیک ( جزء اصلی تشکیل دهنده سرکه) ممکن است به کنترل فشار خون و قند خون و کاهش تجمع چربی در بدن کمک نماید.

دانشمندان اخیرا به این نتیجه رسیده اند که سرکه معمولی ( که به عنوان چاشنی سالاد و یا در تهیه ترشی و دیگر غذاها استفاده می شود) بسته به سن سرکه ممکن است اثرات مثبتی بر سلامت انسان داشته باشد و همچنین بنابر عقیده محققین سرکه می تواند در پیشگیری از تجمع چربی در بدن و افزایش وزن موثر باشد.

مطالعه اخیر نشان داده است که موش هایی که در آزمایشگاه با یک رژیم غذایی پر چرب تغذیه می شوند و اسید استیک نیز به آنها داده می شود به طور واضحی چربی بدنی کمتری ( تا حدود ۱۰ % کمتر)  نسبت به دیگر موش هایی که اسید استیک دریافت نکردند، داشتند. لذا می توان چنین برداشت کرد سرکه که حاوی اسید استیک است در کاهش چربی های بدن موثر است .  همچنین شواهد به دست آمده از این مطالعه تایید جدیدی بود بر این فرضیه که اسید استیک از طریق فعال کردن ژنهای آنزیم های اکسید کننده چربی ها با تجمع چربی ها مبارزه می نماید .

نکته عملی: تحقیقات اخیر حاکی از آن هستند که مصرف سرکه به عنوان چاشنی غذایی ممکن است در کاهش چربی های بدن موثر باشد هر چند که شواهد موجود هنوز برای اشاعه قطعی این مطلب کفایت نمی کنند ولی احتمالا مصرف قدری ترشی و سرکه در طی روز برای بدن خالی از لطف و فایده نیست. البته تعیین نتیجه قطعی در انسان نیاز به مطالعات آینده را می طلبد.

منبع:  Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2009