الگوی غذا خوردن منظم، کلید پیشگیری از افزایش وزن است.

الگوی غذا خوردن منظم، کلید پیشگیری از افزایش وزن است.

بسیاری از افراد در طول زندگی خود اقدام به رژیم گرفتن می‌کنند. اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد که راهکار مناسب برای حفظ وزن داشتن نظم غذایی است.
عوامل شناخته شده‌ای که در افزایش وزن دخیل هستند سبک زندگی بی‌تحرک، مصرف مقدار زیاد غذاها و نوشیدنی‌های شیرین و استعمال سیگار است. با این حال، هنوز موارد زیادی وجود دارد که باید در این مورد آموخته شود. اغلب افراد سعی می‌کنند با حذف وعده‌های غذایی از افزایش وزن جلوگیری کنند. به نظر می‌رسد که در بلند مدت این رویکرد نه تنها از اضافه وزن جلوگیری نمی‌کند، بلکه روند چاقی را تسریع می‌نماید.
در مطالعه‌ای که اخیراً توسط دانشگاه هلسینکی فنلاند انجام شده اطلاعات مربوط به عادات غذایی، میزان فعالیت بدنی و سایر عوامل مرتبط با سبک زندگی شرکت‌کنندگان در سن ۲۴ سالگی و سپس ده سال بعد جمع‌آوری شد. نتایج این مطالعه نشان داد زنان و مردانی که هرگز رژیم نگرفته بودند اما الگوی غذا خوردن منظم داشتند بیشتر احتمال داشت که وزن خود را ثابت نگاه دارند. همچنین در مردانی که سیگار می‌کشیدند و در زنانی که دو یا سه فرزند به دنیا آورده بودند یا مقادیر بیشتری نوشیدنی‌های شیرین مصرف می‌کردند و یا رضایت کمتری از زندگی داشتند احتمال افزایش وزن بیشتر بود. در زنانی که بیشتر ورزش می‌کردند و در مردانی که تحصیلات بالاتری داشتند احتمال افزایش وزن کمتر بود.
نکته عملی: الگوی غذا خوردن منظم و عدم حذف وعده‌های غذایی در کنترل وزن و پیشگیری از افزایش وزن نقش موثری دارد.
منبع:

Ulla Kärkkäinen et al. Eating Behaviors 2018; Volume 29: Pages 91- 98.

Loading