چاقی یکی از مهم ترین معضلات بهداشت عمومی در سراسر جهان است. به علت پاره ای عوامل مانند چاقی طول عمر بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی نسبت به افراد سالم ۲۰ درصد و نسبت به افراد مبتلا به اختلال دوقطبی ۱۰ درصد کمتر است. محققان نشان داده اند که افزایش دور کمر و نحوه توزیع چربی در بدن در این امر نقش دارد.

ارتباط اسکیزوفرنی با چاقی:

به منظور بررسی ارتباط بین اسکیزوفرنی و چاقی اطلاعات بیماران از مطالعه ای که به مدت ۲۰ سال انجام شده بود به دست آمد. محدوده سنی شرکت کنندگان در مطالعه ۱۵ تا ۶۰ سال بود.
شرکت کنندگان در فواصل ۶ ماه و سپس ۲، ۴، ۱۰ و ۲۰ سال پس از اولین ملاقات مورد پیگیری قرار گرفتند. وزن، قد، فشارخون، میزان کلسترول، تری گلیسرید، هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c)، درصد چربی بدن و دور کمر اندازه گیری شد.
یافته ها نشان داد دور کمر در سال ۲۰ پیگیری به طور قابل توجهی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی نسبت به بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی بالاتر بود. همچنین دور کمر زنان مبتلا به اسکیزوفرنی از زنان و مردان مبتلا به اختلال دوقطبی بیشتر بود.
حدود دو سوم بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و بیش از نیمی از بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی ۲۰ سال پس از اولین بستری شدن در بیمارستان به علت روان پریشی، چاق بودند.
نکته عملی: بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در دوره درمان خود نیاز به مداخله به منظور پیشگیری از افزایش وزن دارند. همچنین دور کمر بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی (به خصوص زنان مبتلا) باید به طور مکرر اندازه گیری شود.

منبع:

Martin Strassnig et al. “Twenty-year progression of body mass index in a county-wide cohort of people with schizophrenia and bipolar disorder identified at their first episode of psychosis”. Bipolar Disorders, 2017

Loading