استفاده از آب و نوشیدنی رژیمی در کاهش وزن

  1. خانه
  2. آب
  3. استفاده از آب و نوشیدنی رژیمی در کاهش وزن

افزایش مصرف نوشیدنی های کالریک مثل آبمیوه های صنعتی، چای و قهوه شیرین شده، نوشیدنی های ورزشی یا الکل با افزایش مشکلات مرتبط با سلامتی مثل چاقی مرتبط است. جایگزینی نوشیدنی های کالریک با نوشیدنی های بدون کالری می تواند یک روش ساده برای ایجاد کاهش وزن نسبی باشد. با این حال کارایی این روش هنوز کاملا روشن نیست.
در یک مطالعه که در مجله تغذیه بالینی امریکا به چاپ رسیده است، جایگزینی نوشیدنی های کالریک با آب یا نوشیدنی رژیمی به عنوان یک روش کاهش وزن در طول ۶ ماه در بزرگسالان با گروه کنترل که تنها توصیه هایی در زمینه کاهش وزن طی این مدت دریافت کردند مقایسه شده اند. در این مطالعه ۳۱۸فرد بزرگسال چاق یا دچار اضافه وزن با BMI 36±۹/۵ شرکت داشتند که نوشیدنی های کالریک (بالاتر از ۲۰۰ کالری در روز) آنها با آب، یا نوشیدنی رژیمی جایگزین شد.
بعد از ۶ ماه مداخله، کاهش وزن در گروهی که از آب استفاده کردند ۲ درصد (حدود ۹/۱ کیلوگرم)، در گروه نوشیدنی رژیمی ۵/۲% (حدود ۶/۲ کیلوگرم) و در گروه کنترل ۷/۱% بود. این مطالعه نشان داد که جایگزینی نوشابه با آب و نوشیدنیهای رژیمی باعت بهبود قند خون ناشتا گردیده و نیز شانس ۲ برابر برای کاهش وزن ۵% از وزن را در دوره ۶ ماهه می دهد. به این ترتیب نشان داده شد که جایگزینی نوشیدنی های کالریک با آب یا نوشیدنی های رژیمی بدون کالری می تواند یک استراتژی ساده برای کاهش وزن جزئی محسوب شود.
نکته عملی: نوشیدنی های کالریک منابع مخفی ای برای کالری به شمار می روند و متخصصان تغذیه به محدودیت مصرف آنها برای حفظ سلامت و وزن مطلوب تاکید دارند. بر طبق نتایج حاصل از این مطالعه  با حذف  نوشیدنی های کالریک از برنامه غذایی روزانه و جایگزینی آنها با اب یا نوشیدنی های بدون کالری می توان انتظار ۲تا ۵/۲% کاهش وزن طی شش ماه داشت.

منبع:

Am J Clin Nutr March 2012 vol. 95 no. 3 555-563