بیماری قلبی علت اصلی مرگ در آمریکا می باشد و سالمندی بزرگترین عامل خطر آن است. داشتن فعالیت های هوازی منظم، پیروی از یک رژیم غذایی سالم و پرهیز از دریافت کالری زیاد کلیدی برای حفظ سلامت سیستم قلبی – عروقی است.
سختی شریان های بزرگ و اختلال در عملکرد سلول های عروق خونی، نشانه های بیماری های قلبی – عروقی هستند و اغلب به دلیل استرس اکسیداتیو و التهاب ایجاد می شوند. درحالیکه رژیم غذایی سالم و ورزش استرس اکسیداتیو و التهاب را سرکوب می کند، محققان به دنبال بررسی درمان های جدید می باشند، مانند:
• ورزش سنگین
• رژیم های غذایی با کالری محدود
• کم کردن مصرف سدیم
• ترکیبات دارویی بدون نسخه مانند مکمل های غذایی طبیعی که برخی اثرات ورزش و داشتن رژیم غذایی سالم را دارند.
• ترکیبات پره بیوتیک که عملکرد و سلامت میکروبیولوژیک روده را بهبود می بخشند.
محققان تغییرات خاص در سیستم قلبی – عروقی که با پیری رخ می دهد و خطر ابتلا به بیماری های قلبی – عروقی و دیگر اختلالات رایج سالمندی مانند زوال حافظه را افزایش می دهد، بررسی نمودند و یافته های جدیدی طی فرآیند سالخوردگی قلب و عروق معرفی کردند؛ از جمله نقش اختلال عملکرد میتوکندری و تغییرات در میکروفلور روده و متابولیت های حاصل از آن.
نکته عملی: توصیه می شود در مطالعات آینده رویکردهای مولکولی دیگر که موجب اختلال در عملکرد سیستم قلبی – عروقی طی سالمندی می شود، را مورد بررسی قرار دهند. درک عمیق تر این فرآیند به یافتن راهکارهایی به منظور پیشگیری از بروز این اختلالات کمک می کند.
 
منبع:
 
American Physiological Society (APS), 2017.

Loading