ارتباط یوگا و ورزش هوازی با کاهش عوامل خطر بیماری قلبی

  1. خانه
  2. بیماری قلبی
  3. ارتباط یوگا و ورزش هوازی با کاهش عوامل خطر بیماری قلبی

بر اساس تحقیقات اخیر آن دسته از بیماران مبتلا به بیماری‌های قلبی که علاوه بر ورزش هوازی، یوگا نیز انجام دادند میزان فشارخون، نمایه توده بدن (BMI) و کلسترول‌شان کاهش یافت، این نتایج در مقایسه با افرادی به دست آمد که یوگا و یا ورزش‌های هوازی را به تنهایی انجام دادند.
مداخله در سبک زندگی در کنار روش‌های پزشکی به کاهش خطر مرگ و مشکلات ناشی از بیماری قلبی کمک می‌کند. یوگای هندی ترکیبی از تمرینات کامل بدن، ذهن و روح بوده و یک ورزش معمول در سراسر هند است.
محققان در این مطالعه به طور خاص در مورد تأثیر یوگای هندی و ورزش هوازی بر روی عوامل خطر بیماری عروق کرونر قلب در بیماران چاق مبتلا به بیماری قلبی همراه با دیابت نوع ۲ تحقیقاتی انجام دادند.
ورزش هوازی و یوگا هر کدام به طور جداگانه منجر به کاهش فشارخون، کلسترول تام، تری گلیسرید، LDL یا کلسترول بد، وزن و دور کمر شدند. با این حال، این کاهش در افرادی که به طور ترکیبی یوگا و ورزش هوازی را انجام دادند دو برابر بیشتر بود. محققان همچنین بهبود قابل توجهی در عملکرد بطن چپ، عملکرد دیاستولیک و ظرفیت ورزشی مشاهده کردند.
به گفته محققان ترکیب یوگا و ورزش هوازی سبب کاهش استرس روانی، فیزیکی و عروقی می‌شود و می‌تواند منجر به کاهش مرگ و میر و بیماری‌های قلبی – عروقی گردد.
نکته عملی: بیماران مبتلا به بیماری‌های قلبی می‌توانند به منظور بهبود و کنترل عوامل خطر بیماری خود از تلفیق یوگا و ورزش هوازی بهره ببرند و آن را به بخشی معمول از زندگی روزمره خود تبدیل نمایند.
منبع:
Presented at the 8th Emirates Cardiac Society Congress in collaboration with the American College of Cardiology Middle East Conference October 19-21, 2017 in Dubai.

فهرست