ارتباط کاهش وزن در مبتلایان به دیابت و سلامت قلب و عروق

  1. خانه
  2. بیماری قلبی
  3. ارتباط کاهش وزن در مبتلایان به دیابت و سلامت قلب و عروق

به تازگی محققین مرکز دیابت جاسلین دریافته اند در بیماران مبتلا به دیابت که وزن کم کرده اند و حتی طی ۵ سال مقدار ناچیزی از کاهش وزن خود را حفظ کرده اند، خطر بیماری قلبی – عروقی کاهش می یابد. در این مطالعه که بر روی ۱۲۹ نفر انجام شد طی ۱۲ هفته مداخله وزن شرکت کنندگان به میزان ۷/۹ درصد (۲۴ پوند) کاهش یافت و طی ۵ سال ۴/۶ درصد وزن کاهش یافته (۱۶ پوند) حفظ شد. این میزان کاهش وزن بسیار موثر بود زیرا از تحقیقات گذشته مشخص شده که اگر افراد قادر به حفظ ۷ درصد کاهش وزن باشند، حساسیت به انسولین و سایر عوامل خطر بیماری های قلبی – عروقی در آن ها به طور قابل توجه بهبود می یابد. به گفته محققان این مطالعه طولانی ترین پیگیری در دنیای واقعی است که نشان می دهد کاهش وزن دست یافتنی و قابل حفظ کردن است.
محققان شرکت کنندگان را بر اساس دستیابی به کاهش وزن بعد از یک سال به دو گروه تقسیم کردند. در یک گروه میانگین کاهش وزن بعد از ۵ سال ۵/۳ درصد کاهش یافته بود. درحالیکه در گروه دوم (۵۳ درصد شرکت کنندگان) ۹ درصد کاهش وزن حفظ شده بود. در گروهی که کاهش وزن بیشتری داشتند میانگین هموگلوبین گلیکوزیله (A1C) از ۴/۷ درصد به ۴/۶ درصد در هفته ۱۲ کاهش یافته بود. در گروهی که کاهش وزن کمتری داشتند میانگین A1C از ۵/۷ درصد به ۷/۶ درصد کاهش یافته و سپس بعد از ۵ سال به ۸ درصد رسیده بود. A1C میانگین قند خون را طی دو تا ۳ ماه نشان می دهد و در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ باید کمتر از ۷ درصد باشد. A1C در بیمارانی که انسولین و دارو مصرف می کنند به کنترل قند خون، فشارخون و میزان کلسترول کمک می کند. تجویز این داروها در میان افرادی که کاهش وزن کمتری داشتند طی ۵ سال افزایش و در گروهی که کاهش وزن بیشتری داشتند کاهش یافت یا تغییری نکرد. با این حال، در افراد با کاهش وزن کمتر میزان LDL  (کلسترول بد) و HDL (کلسترول خوب) طی ۵ سال بهتر حفظ شده بود و میانگین فشارخون تغییر نکرده بود. بهبود در میزان LDL و HDL در افراد با کاهش وزن بیشتر نیز در طول مطالعه حفظ شد. در این افراد فشارخون کاهش یافت اما بعد از ۵ سال مجدداً به میزان قبل از شروع مطالعه بازگشت.
نکته عملی: کاهش وزن در بیماران مبتلا به دیابت خطر بیماری های قلبی – عروقی را کاهش می دهد.
منبع:

Joslin Diabetes Center, 2017.

 

Loading