ارتباط نوع چربی مصرفی در بارداری و توده چربی بدن کودک

  1. خانه
  2. اسیدهای چرب غیراشباع
  3. ارتباط نوع چربی مصرفی در بارداری و توده چربی بدن کودک

چاقی و اضافه وزن مشکلی است که امروزه رو به افزایش است.  مطالعات متعدد به بررسی اثر تغذیه دوران بارداری برروی بروز چاقی در دوران کودکی پرداخته اند.  اما متاسفانه بررسی های کمی بر روی سطح اسید چرب خون مادران در دوران بارداری و توده چربی بدن کودکان آنها انجام گرفته است.
در همین راستا مطالعه ای که اخیرا در ژورنال Clinical Endocrinology and Metabolism چاپ شده است به بررسی ارتباط نوع چربی مصرفی مادران در دوران بارداری و توده چربی در بدن کودکان پرداخته است.
در این مطالعه که زیر نظر شورای تحقیقات پزشکی دانشگاه Southampton انجام گرفته است به بررسی توده عضلانی و چربی بدن ۲۹۳ کودک ۴-۶ ساله از مادرانی که قبلا در مطالعه ای کوهورت انتخاب شده بودند پرداخته شده است. یافته های این مطالعه با سطح PUFA (اسیدهای چرب غیراشباع چندگانه) موجود در خون مادران آنها که در دوران بارداری جمع آوری شده بود مقایسه شد.
این مطالعه با هدف اطلاع رسانی در مورد اهمیت نوع رژیم غذایی مادران در دوران بارداری و به منظور کاهش دریافت PUFA  n-6 و بررسی اثرات مثبت محدودیت دریافت آن توسط مادران باردار بر روی ترکیب بدن و رشد کودکان آنها انجام شده است. همچنین این بررسی ارتباط ضعیفی بین سطح n-3 PUFA ( که بیشتر با نام امگا-۳ در روغن ماهی یافت می شود) و توده عضلانی فرزندان نشان می دهد. در واقع هرچه سطح n-3 PUFA دریافتی در دوران بارداری بیشتر باشد، توده چربی بدن کودکان کمتر و توده عضلانی و استخوانی بیشتر خواهد بود.
بررسی های انجام گرفته نشان داده اند مادرانی که سطح بالاتری از اسید های چرب چند غیر اشباع (PUFA)  در زمان بارداری خود مصرف کرده اند (که در روغن های پخت و پز و آجیل یافت می شود) کودکان چاق تری داشته اند.
این مطالعه نشان دهنده فواید مکمل یاری در زنان باردار است. بررسی های قبلی به اثر مثبت استفاده از مکمل n-3 PUFA برای کاهش توده چربی تاکید داشتند اما مطالعه اخیر نشان داد این مکمل یاری زمانی اثر و نتیجه بهتری دارد که همراه با کاهش میزان n-6 PUFA دریافتی در رژیم غذایی باشد. اسید های چرب امگا۶ بوفور در روغن های مایع مانند روغن دانۀ آفتابگردان، روغن ذرت و روغن هایی که برای تهیۀ غذاهای بسته بندی شده و آماده استفاده می شود، وجود دارد. حال آنکه اسیدهای چرب امگا۳ که در گیاهان، لوبیاها، گردو و دانۀ کتان یافت می شود،
نکته عملی: با توجه به نتایج این مطالعه به مادران باردار توصیه می شود به منظور کاهش توده چربی بدن کودکان خود و افزایش توده عضلانی و استخوانی در بدن آنها، مصرف غذاهای محتوی امگا-۳ را افزایش وغذاهای حاوی امگا-۶ را کاهش دهند.

منبع:

 Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2012; 98 (1): 299

Loading