ارتباط مصرف نمک زیاد و احتمال ابتلا به آرتریت روماتوئید

  1. خانه
  2. بیماری التهابی
  3. ارتباط مصرف نمک زیاد و احتمال ابتلا به آرتریت روماتوئید

آ رتریت روماتوئید نوعی بیماری خودایمنی دردناک و مزمن است که بیش‌تر در افراد بین سنین ۳۰ تا ۵۰ ساله تشخیص داده می شود و اغلب بیش از نیمی از آنان را  زنان تشکیل می‌دهد از علائم و مشخصه های این بیماری می توان به تورم، سفتی و نهایتاً بدشکلی مفاصل اشاره کرد. دانشمندان بر این نظرند که رژیم غذایی می تواند بر شروع و گسترش علائم این بیماری التهابی تأثیرگذار باشد و به همین دلیل دست به انجام تحقیقاتی در این باب می زنند.
بر اساس مطالعاتی که بر روی حیوانات و همینطور یاخته های انسانی انجام گرفته است، سدیم کلراید در پیشرفت التهاب سلول های ویژه ای تأثیر گذار بوده است. طبق تحقیقات اخیر، پژوهشگران به این فرضیه رسیده اند که مصرف بیش از اندازۀ نمک ممکن است احتمال ابتلاءِ افرادِ سیگاری را به بیماری التهابی و دردناک آرتریت روماتوئید بیش از دو برابر کند. محققان سوئدی به منظور حصولِ درکِ بهتری از بروز و پیشرفت بیماری آرتریت روماتوئید در بین افراد سیگاری مطالعه ای را طراحی و اجرا نمودند. نتایج حاصل از این مطالعه در سال ۲۰۱۴ در مجلۀ Rheumatology منتشر شده است.
در این پژوهش ۳۸۶ فرد برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند. شرکت کنندگان عادات غذایی خود را از ۸ سال پیش از بروز علائم ابتلا به بیماری  آرتریت روماتوئید گزارش نمودند. محققان داده های غربالگری سلامت از جمله سطح فعالیت فیزیکی، وضعیت استعمال دخانیات و اندازه گیری های خونی را تهیه نمودند. این داده ها با داده های به دست آمده از گروه کنترل که حدود ۱۹۰۰ فرد غیر مبتلا به بیماری آرتریت روماتوئید بودند مقایسه شد.
طبق نتایج حاصل از مطالعه، محققان هیچ ارتباط معناداری بین مصرف نمک به تنهایی و پیشرفت بیماری آرتریت روماتوئید در هیچ یک از بیماران  نیافتند. اما آنها دریافتند که مصرف زیاد نمک در افراد سیگاری می تواند احتمال بروز بیماری آرتریت روماتوئید را به بیش از دو برابر برساند. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها، تقریباً نیمی از این افزایش احتمالِ ابتلا در سیگاری ها مربوط به تداخلات و واکنش های سدیم(مادۀ مؤثر موجود در نمک) است. این یافته از این جهت قابل تأمل است که در افرادی که سیگاری بودند و مصرف نمک کمی داشتند این ارتباط با بیماری دیده نشد.
تداخل بین استعمال سیگار و مصرف بیش از اندازۀ نمک می تواند نشانگر ارتباطی بین رژیم غذایی و بیماری آرتریت روماتوئید و دیگر بیماری های التهابی باشد.
اگرچه این تحقیق به این نتیجه رسید که در افرادی که هم سیگاری هستند و هم به میزان زیادی نمک مصرف می کنند احتمال ابتلا به بیماری آرتریت روماتوئید بیشتر می شود اما موفق به اثبات رابطۀ علت و معلولی در بین آنها نشد.
مصرف میوه و سبزیجات(منبع پتاسیم) باعث کاهش احتمال ابتلا به بیماری آرتریت روماتوئید می شود در حالیکه مصرف پروتئین، گوشت قرمز و ماهی با چربی متوسط(حاوی سدیم) باعث افزایش خطر ابتلا می شود. ارتباط مصرف این اقلام غذایی با آرتریت روماتوئید نیز مؤید نقش سدیم در ابتلا به این بیماری است. بنابراین افزایش مصرف منابع غذایی حاوی پتاسیم و کاهش دریافت منابع غذایی حاوی سدیم به تمامی افراد به ویژه افراد سیگاری قابل توصیه است.

منبع:

” Interaction between dietary sodium and smoking increases the risk for rheumatoid arthritis: results from a nested case-control study”. Sundström B etal, Rheumatology,2014

 

Loading