ارتباط رژیم غذایی دوران بارداری با بروز بیش فعالی در کودکان

  1. خانه
  2. ADHD
  3. ارتباط رژیم غذایی دوران بارداری با بروز بیش فعالی در کودکان

اختلالات رفتاری یک الگوی رفتاری در کودکان و نوجوانان است که می تواند منجر به نقص حقوق دیگران یا قوانین اجتماعی شود. این اختلال ممکن است به صورت تهاجمی و شامل تهدید یا آسیب رساندن به دیگران یا غیرتهاجمی مانند ایجاد آسیب عمدی به اموال دیگران باشد. اختلال رفتاری اغلب همزمان با اختلال کم توجهی – بیش فعالی (ADHD) رخ می دهد. به گفته محققان این وقوع همزمان می تواند ناشی از عوامل ارثی باشد.
مطالعات قبلی نشان داده اند که بین رژیم غذایی ناسالم در اوایل دوران زندگی و بروز ADHD ارتباط وجود دارد. تصور می شود این امر به دلیل متیلاسیون DNA ژن فاکتور رشد شبه انسولین ۲ (IGF2) رخ می دهد. در این فرآیند اضافه شدن گروه های متیل به  DNAسبب تغییر عملکرد ژن می شود. IGF2 در تکامل جنین و نیز تکامل بخش هایی از مغز که در بروز ADHD درگیر است، نقش دارد. به تازگی در مطالعه ای تاثیر رژیم غذایی ناسالم در دوران بارداری بر روی این ژن و خطر بروز مشکلات رفتاری در فرزندان بررسی شده است.
در این مطالعه اطلاعات مربوط ۱۶۴ کودک و مادرانشان ارزیابی شد. از بین این کودکان ۸۳ نفر به اختلالات رفتاری زودرس و ۸۱ نفر به سطوح پایین مشکلات رفتاری مبتلا بودند. محققان رژیم غذایی مادر در دوران بارداری و نیز نمونه های خون کودکان که در ابتدای تولد و سپس سن ۷ سالگی جمع آوری شده بودند را مورد ارزیابی قرار دادند. هدف تعیین اثر رژیم غذایی دوران بارداری بر میزان IGF2 بود.
نتایج نشان داد در هر دو گروه، کودکانی که مادرشان در دوران بارداری از یک رژیم غذایی سرشار از چربی و قند استفاده کرده بودند در مقایسه با کودکانی که مادرشان در دوران بارداری یک رژیم غذایی سالم داشت، متیلاسیون DNA فاکتور رشد شبه انسولین ۲ بالاتر بود. همچنین متیلاسیون بالاتر DNA در زمان تولد در میان کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری زودرس با بروز بیشتر علائم ADHD در سنین ۷ تا ۱۳ سالگی مرتبط بود.
نتیجه عملی: یافته های این مطالعه بر اهمیت پیروی از یک رژیم غذایی سالم در دوران بارداری تاکید دارد. تشویق مادران به رعایت یک رژیم غذایی سالم در دوران بارداری با کاهش علائم ADHD و مشکلات رفتاری در کودکان مرتبط است.
منبع:

Edward Barker et al. "Prenatal unhealthy diet, insulin-like growth factor 2 gene (IGF2) methylation, and attention deficit hyperactivity disorder symptoms in youth with early-onset conduct problems". Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2016
 

 

Loading