ارتباط تماشای تلویزیون با خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ

  1. خانه
  2. بی تحرکی
  3. ارتباط تماشای تلویزیون با خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ
ارتباط تماشای تلویزیون با خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ

بی‌تحرکی یکی از علل اصلی ابتلا به بیماری‌های مختلف است. تماشای تلویزیون در بروز بی‌تحرکی نقش دارد. نتایج مطالعه‌ای که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد تماشای زیاد تلویزیون خطر سرطان روده بزرگ را در مردان افزایش می‌دهد.
در این مطالعه اطلاعات حدود ۵۰۰ هزار زن و مرد جمع‌آوری شد. در طول ۶ سال پیگیری ۲۳۹۱ نفر به سرطان روده بزرگ مبتلا شدند. در مردانی که بیش از ۴ ساعت در روز تلویزیون تماشا می‌کردند نسبت به کسانی که حداکثر ۱ ساعت در روز تلویزیون می‌دیدند احتمال ابتلا به سرطان روده بزرگ ۳۵ درصد بیشتر بود. افزایش میزان فعالیت بدنی روزانه میزان این خطر را ۲۳ درصد کاهش می‌داد. در این مطالعه بین میزان تماشای تلویزیون و خطر ابتلا به سرطان در زنان ارتباطی مشاهده نشد. همچنین استفاده از کامپیوتر با خطر ابتلا به سرطان مرتبط نبود. به اعتقاد محققان احتمالاً دلیل این امر محتوای برنامه‌های تلویزیون است. به طوریکه تماشای آگهی‌های تبلیغاتی تلویزیون احتمال پرخوری و اضافه وزن را افزایش می‌دهد.
نداشتن فعالیت بدنی یکی از علل شناخته شده ابتلا به سرطان روده بزرگ است. بنابراین، تعجب‌آور نیست که تماشای بیش از حد تلویزیون در بروز این بیماری نقش داشته باشد. مطالعات قبلی نشان داده‌‌اند که تماشای تلویزیون با رفتارهایی مانند استعمال سیگار و مصرف بیشتر تنقلات همراه است. این رفتارها خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را افزایش می‌دهند. از سوی دیگر، بی‌تحرکی با افزایش وزن و افزایش میزان چربی ذخیره شده در بدن مرتبط است. وجود چربی اضافی در بدن با تاثیر بر میزان هورمون‌ها و سایر مواد شیمیایی در خون خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را افزایش می‌دهد.
نکته عملی: افزایش فعالیت بدنی روزانه، مصرف میوه و سبزی بیشتر و حفظ وزن در محدوده طبیعی خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را کاهش می‌دهد.
منبع:

Jessica S Morris et al. British Journal of Cancer 2018.

Loading