ارتباط افزایش وزن قبل از بارداری با دیابت بارداری

  1. خانه
  2. افزایش وزن
  3. ارتباط افزایش وزن قبل از بارداری با دیابت بارداری

مشخص شده که چاقی عاملی است که خطر ابتلا به دیابت بارداری را افزایش می دهد. دیابت بارداری منجر به افزایش اندازه نوزاد، عوارض زمان تولد و نیز خطرات طولانی مدت برای مادر و کودک می شود. در مطالعه ای که به تازگی نتایج آن در مجله Diabetes Research and Clinical Practice منتشر شده محققان به بررسی اثر تغییرات وزن در سال های منتهی به باردار شدن پرداخته اند. بدین منظور بیش از ۳۰۰۰ نفر مورد بررسی قرار گرفتند. در شروع مطالعه سن زنان ۲۳-۱۸ بود. وزن، فعالیت بدنی، سبک زندگی و وضعیت سلامت افراد سوال شد.
یافته ها نشان داد مادرانی که در سال های منتهی به باردار شدن هر سال بیش از ۵/۲ درصد وزن شان اضافه شده بود نسبت به زنانی که وزن خود را ثابت نگاه داشته بودند ۳ برابر بیشتر در معرض خطر ابتلا به دیابت بارداری قرار داشتند. این خطر برای زنانی که ۵/۲ – 5/1 درصد به وزن شان افزوده شده بود ۲ برابر بود. همچنین در زنانی که قبل از باردار شدن افزایش وزن کمی داشتند، حتی زمانی که نمایه توده بدنی (BMI) آن ها در محدوده طبیعی قرار داشت، خطر ابتلا به دیابت بارداری ۲ برابر می شد. به عنوان مثال BMI زنی با وزن ۶۰ کیلوگرم  و قد ۱۶۶ سانتی متر در محدوده طبیعی قرار دارد. اگر به مدت ۷ سال و هر سال ۱۴/۱ کیلوگرم به وزن او اضافه شود (حدود ۲ درصد وزن وی) ۲ برابر بیشتر از زنی که وزنش ثابت مانده در معرض خطر ابتلا به دیابت بارداری قرار دارد.
به گفته محققان این احتمال وجود دارد که زنانی که وزن شان در اوایل دوران بزرگسالی افزوده می شود با مقاومت به انسولین ملایم و پیشرونده روبرو شوند. این وضعیت حتی زمانی که وزن فرد در محدوده طبیعی قرار دارد در دوران بارداری تشدید می شود. 
نکته عملی: زنانی که تصمیم به باردار شدن دارند باید از افزایش وزن قبل از بارداری جلوگیری نمایند.
منبع:

Akilew Awoke Adane et al. "Pre-pregnancy weight change and incidence of gestational diabetes mellitus: A finding from a prospective cohort study". Diabetes Research and Clinical Practice, 2017.