ارتباط افزایش وزن در اوایل دوران بارداری با چاقی دوران کودکی

مطالعات نشان می‌دهند افزایش وزن در اوایل دوران بارداری بیشترین تاثیر را در اندازه نوزاد در هنگام تولد دارد.
در این مطالعه ۱۷هزار مادر باردار در سه ماهه اول، دوم و سوم بارداری بررسی شدند. نتایج حاکی از آن بود افزایش وزن در اوایل بارداری و قبل از هفته ۲۴ بیشترین تاثیر را بر اندازه نوزاد دارد. نوزادان متولد شده از زنانی که بیش از حد دچار افزایش وزن شده بودند، ۲/۵ برابر در زمان تولد بزرگتر بودند.
چاقی مادر و افزایش وزن در دوران بارداری به شدت با اضافه وزن و چاقی در کودکان ارتباط مستقیم دارد. متخصصان زنان و زایمان باید زنان باردار و آن‌هایی که قصد بارداری دارند را آموزش دهند و آن‌ها را نسبت به عوارض افزایش وزن در دوران بارداری و نتایج آن بر نوزاد و پیشرفت چاقی در دوران کودکی آگاه نمایند.
به طور کلی، زنان باردار یا آن‌هایی که قصد بارداری دارند باید تاثیر افزایش وزن بیش از حد را بر خطرات کوتاه مدت و بلند مدتی که متوجه سلامت کودک می‌شود، درک کنند. از آنجایی که این دوران از بارداری می‌تواند تاثیر مهمی بر پیشرفت چاقی در کودک داشته باشد، بهترین زمان برای شروع مداخلات تغییر در سبک زندگی زنان باردار تلقی می‌شود. پزشکان باید اهمیت زیادی برای این یافته‌ها قائل شوند زیرا توجه به وزن گیری سالم در اوایل بارداری ضروری است.
نکته عملی: وزن‌گیری بیش از حد در اوایل دوران بارداری احتمال تولد نوزاد چاق و همچنین پیشرفت این چاقی در دوران کودکی را افزایش می‌دهد.

منبع:

Leanne M. Redman et al. Obesity ۲۰۱۷; Volume 25: Page 1569-1576

Loading