ارتباط اضافه وزن دوران کودکی با افسردگی

  1. خانه
  2. اضافه وزن
  3. ارتباط اضافه وزن دوران کودکی با افسردگی

تحقیقات جدید نشان می دهد که اضافه وزن، به خصوص در سنین پایین، خطر ابتلا به افسردگی اساسی را افزایش می دهد. در این پژوهش که بر روی ۸۸۹ نفر انجام شد محققان هلندی دریافتند که اضافه وزن در سنین ۸ تا ۱۳ سال با افزایش خطر ابتلا به  افسردگی اساسی به میزان ۳ برابر همراه بود. همچنین ابتلا به چاقی در تمام عمر (هم دوران کودکی و هم دوران بزرگسالی) نسبت به زمانی که اضافه وزن تنها در بزرگسالی رخ می دهد، احتمال ابتلا به افسردگی را ۴ برابر افزایش می دهد. در این مطالعه نمایه توده بدنی (BMI) در محدوده ۲۵ تا ۹/۲۹ اضافه وزن در نظر گرفته شد. 
مطالعه گذشته نشان داده بودند که در افراد چاق احتمال ابتلا به افسردگی بیشتر است. اما مطالعات کمی به بررسی تاثیر چاقی در اوایل دوران زندگی بر خطر افسردگی پرداخته بودند. 
به گفته محققان نتایج مطالعه فوق نشان دهنده برخی مکانیسم های زمینه ای است که  ارتباط  دهنده بین اضافه وزن یا چاقی و ریشه های افسردگی در دوران کودکی می باشند. احتمالاً زمینه های ژنتیکی و عزت نفس پایین که در ارتباط  با عدم برخورداری از ظاهر ایده آل است، در این میان نقش دارد. با توجه به افزایش شیوع چاقی در میان نوجوانان و تاثیر روز افزون رسانه های اجتماعی بر تصویر بدن، درک ارتباط بین چاقی در دوران کودکی و بروز افسردگی بسیار مهم است.
نکته عملی: پیشگیری از ابتلای کودکان به اضافه وزن از طریق رژیم غذایی و فعالیت بدنی منظم خطر بروز افسردگی در سنین بالاتر را می کاهد.
منبع:

 Presented at this year's European Congress on Obesity, 2017.