احتمال بروز سرطان با مدت زمان ابتلا به چاقی مرتبط است.

نمایه توده بدنی (BMI) بالا با افزایش خطر بسیاری از بیماری های مزمن مانند دیابت و بیماری های قلبی – عروقی مرتبط است. در سراسر جهان سالانه حداقل ۸/۲ میلیون نفر در نتیجه ابتلا به اضافه وزن یا چاقی فوت می کنند. اغلب مطالعات به بررسی ارتباط بین اضافه وزن و خطر بروز سرطان پرداخته اند اما به تازگی محققان در یک مطالعه جدید اثر مدت زمان ابتلا به چاقی و اضافه وزن در دوران بزرگسالی را با خطر بروز سرطان مورد بررسی قرار داده اند.
در این مطالعه محققان اطلاعات مربوط به BMI 73913 زن که در سنین یائسگی به سر می بردند را بررسی کردند. دو سوم این زنان به اضافه وزن و چاقی مبتلا بودند و طی ۶/۱۲ سال پیگیری ۶۳۰۱ شرکت کننده به سرطان مبتلا شدند. محققان تاثیر زمان، مدت و شدت اضافه وزن و چاقی را بر خطر بروز سرطان با در نظر گرفتن سایر فاکتورهای مرتبط با چاقی مانند فعالیت بدنی، رژیم غذایی، استعمال سیگار، استفاده از هورمون ها و سابقه ابتلا به دیابت بررسی کردند.
نتایج نشان داد ۴۰ درصد شرکت کنندگان هرگز به اضافه وزن مبتلا نبودند. همچنین مشخص شد هر ۱۰ سال افزایش مدت زمان ابتلا به اضافه وزن در دوران بزرگسالی با ۷ درصد افزایش خطر ابتلا به تمام انواع سرطان های مرتبط با چاقی، ۵ درصد افزایش خطر ابتلا به سرطان سینه در دوران بعد از یائسگی و ۱۷ درصد افزایش خطر ابتلا به سرطان اندومتر در ارتباط بود.
به گفته محققان ابتلای زودهنگام و طولانی مدت به اضافه وزن و چاقی خطر بروز و نیز شدت التهاب مزمن، آسیب اکسیداتیو DNA و تغییر متابولیسم هورمون های بدن را افزایش می دهد. مطالعات نشان داده اند که این تغییرات خطر بروز سرطان را افزایش می دهند.
نکته عملی: با توجه به یافته های حاصل از این مطالعه مدت زمان ابتلا به اضافه وزن و چاقی در زنان نقش مهمی در احتمال بروز سرطان دارد و پیشگیری از بروز چاقی در همه سنین حائز اهمیت است.
منبع:

Melina Arnold et al. "Duration of Adulthood Overweight, Obesity, and Cancer Risk in the Women’s Health Initiative: A Longitudinal Study from the United States". PLOS Medicine, 2016
 

 

Loading