آیا چاقی گلابی شکل بی خطر است؟

  1. خانه
  2. چاقی
  3. آیا چاقی گلابی شکل بی خطر است؟

نتایج حاصل از مطالعات اخیر این موضوع را مطرح می کند که داشتن اثرات محافظتی چاقی گلابی شکل بیشتر شبیه افسانه است تا واقعیت!
تحقیقات بیان گر این موضوع هستند که چربی ذخیره شده در ناحیه سرینی سبب ترشح مقادیر غیر طبیعی از پروتئین های التهابی به نام های chemerinو omentin-1می شود که منجر به ایجاد التهاب و پره دیابت یعنی شرایطی که در آن مقاومت به انسولین افزایش می یابد به خصوص در افرادی که سندرم متابولیک اولیه دارند خواهد شد.
وجود چربی در ناحیه شکم مدتهاست که برای سلامت بدن مضر شناخته شده است و چربی های ناحیه سرینی عامل محافظتی در مقابل دیابت و بیماری قلبی و سندروم متابولیک در نظر گرفته شده بود ولیکن مطالعه ای که اخیرا انجام شده است خلاف این موضوع را نشان می دهد و مشخص گردید که سطح پروتئین های التهابی احتمالا به عنوان شاخص اولیه جهت شناسایی افراد در معرض خطر ابتلا به سندرم متابولیک است. این تیم تحقیقاتی نشان دادند که در افراد مبتلا به سندروم متابولیک اولیه، چربی های سرینی سبب ترشح مقادیر بالای پروتئین التهابی chemerin و مقادیر کمتر omentin-1 می شود که این پروتئین ها با سایر عوامل افزایش دهنده خطر بیماری قلبی و دیابت مرتبط هستند.
به عنوان مثال سطوح بالایchemerin با فشار خون بالا و سطوح افزایش یافته C-reactive  پروتئین(نشانگر التهاب)، تری گلیسیرید و مقاومت به انسولین و سطوح پایین  HDL مرتبط است. مقادیر پایین omentin-1 هم با مقادیر بالای تری گلیسیرید، قند خون و مقادیر پایین HDL در ارتباط است. سطوح بالای chemerin با ۴ تا ۵ فاکتور سندرم متابولیک مرتبط است و به علاوه می تواند شاخص وجود التهاب یا مقاومت به انسولین باشد.
جهت انجام مطالعه ی اخیر ۴۵ بیمار با سندرم متابولیک اولیه انتخاب شدند این افراد حداقل ۳ عامل خطر برای ابتلا به سندرم متابولیک شامل چاقی شکمی، فشار خون بالا، افزایش خفیف قند خون وچربی خون بالا بدون بیماری قلبی یا دیابت را داشتند. گروه کنترل شامل ۳۰ نفر با کمتر از ۲ عامل خطر ابتلا به سندرم متابولیک ودارای قند و تری گلیسیرید نرمال بودند، هردو گرده از لحاظ سن و جنس همسان شدند.
در تمامی شرکت کنندگان شمارش سلول های خونی، پروفایل های چربی ، قند خون، فشار خون و C-reactive پروتئین مورد ارزیابی قرار گرفت. به علاوه سطوح ۴ پروتئین ترشح شده بوسیله بافت جربی شامل chemerin,  resistin, visfatin  وomentin-1 در پلاسما و نمونه چربی زیر پوستی در ناحیه سرینی اندازه گیری شد.
محققین دریافتند که در افراد مبتلا به سندرم متابولیک در مقایسه با گروه شاهد هم در پلاسما و هم چربی ناحیه سرینی پروتئین التهابی chemerin افزایش و omentin-1 کاهش می یابد و مقادیر غیر نرمال این دو پروتئین غیر وابسته به سن، شاخص توده بدنی و دور کمر است.
نکته عملی: محققین در پی مطالعات این نوید را دادند که با کاهش وزن سبب کاهش پروتئین التهابی  chemerin   به همراه سایر فاکتورهای خطر سندروم متابولیک خواهید شد لذا در جهت کنترل و کاهش خطر این دست بیماری ها کاهش وزن می تواند نخستین گام شما باشد.

منبع:

The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism March 1, 2013 vol. 98 no. 3 E514-E517