آیا تای چی می‌تواند خطر افتادن را در افراد مسن بکاهد؟

  1. خانه
  2. افتادن سالمندان
  3. آیا تای چی می‌تواند خطر افتادن را در افراد مسن بکاهد؟

مطالعات اخیر پیشنهاد می کنند تای چی را می توان به عنوان راهی برای کاهش خطر افتادن در میان افراد مسن بررسی کرد. این هنر باستانی می تواند به بهبود زندگی افراد در معرض خطر کمک کند.
افتادن یک خطر جدی برای سالمندان است. طبق آمار افتادن عامل اصلی آسیب های جدی و حتی مرگبار برای افراد مسن به شمار می رود.
مطالعات نشان داده اند فعالیت بدنی سبک می تواند میزان افتادن را کاهش دهد. تمرینات گروهی و خانگی که معمولاً شامل تمرینات تعادلی و قدرتی هستند، به طور موثر خطر افتادن را کم می کنند.
تای چی یک ورزش چینی باستانی است. اگرچه در ابتدا به عنوان یک هنر رزمی تلقی می شد، در حال حاضر اشکال مختلفی از آن وجود دارد. تای چی در غرب، تنها به دفاع شخصی محدود نمی شود، بلکه بیشتر برای بهبود هماهنگی و انعطاف پذیری تمام بدن طراحی شده است. بنابراین از این جهت می تواند برای سالمندان مناسب باشد.
نکته عملی: تای چی با بهبود زمان واکنش، راه رفتن بهتر و پایدارتر، تعادل بهبود یافته و بازده بهتر در تعادل می تواند کیفیت زندگی افراد مسن را افزایش دهد و خطر افتادن و مشکلات متعاقب آن را کم نماید. از آنجایی که فعالیتی ساده و مقرون به صرفه نیز می باشد، روشی قابل استفاده در خانه و قابل تعمیم به کل جامعه نیز هست.
منبع:

Rafael Lomas-Vega et al. “Tai Chi for Risk of Falls. A Meta-analysis”. Journal of the American Geriatrics Society, 2017.

 

فهرست