آیا اسید چرب امگا ۶ خطر مرگ زود هنگام را کاهش می‌دهد؟

  1. خانه
  2. اسید لینولئیک
  3. آیا اسید چرب امگا ۶ خطر مرگ زود هنگام را کاهش می‌دهد؟
آیا اسید چرب امگا 6 خطر مرگ زود هنگام را کاهش می‌دهد؟

اسید لینولئیک متداول‌ترین نوع اسید چرب امگا ۶ است. مشخص شده که افزایش اسید لینولئیک در خون با کاهش خطر مرگ و میر و مرگ ناشی از بیماری قلبی – عروقی مرتبط است. تحقیقات دانشمندان فنلاندی نیز نشان می‌دهد که رژیم غذایی غنی از اسید چرب امگا ۶ از مرگ زود هنگام پیشگیری می‌کند. این یافته‌ با بررسی حدود ۲۵۰۰ مرد به مدت ۲۲ سال به دست آمده است.
یافته‌های مطالعه مذکور نشان داد در افرادی که میزان اسید لینولئیک خون بالاتر بود خطر مرگ و میر ۴۳ درصد کمتر می‌باشد. همچنین در این افراد خطر مرگ ناشی از بیماری قلبی – عروقی کمتر بود. این نتایج با یافته‌های سایر مطالعات که نشان داده بودند رژیم غذایی غنی از اسید لینولئیک و افزایش میزان این اسید چرب در خون خطر بیماری‌هایی مانند دیابت نوع ۲ و بیماری قلبی – عروقی را کاهش می‌دهد، سازگار است. در این مطالعه بررسی میزان اسید آراشیدونیک خون نیز نتایج مشابهی را نشان داد.
امگا ۶ نوعی اسید چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه است که در غذاهای گیاهی مانند روغن‌های گیاهی، مغزها، حبوبات و غلات یافت می‌شود. امروزه بحث‌های زیادی در مورد فواید این نوع از اسیدهای چرب وجود دارد. اگرچه امگا ۶ بر روی میزان کلسترول خون اثرات مثبتی دارد، اما تصور می‌شود که ممکن است با افزایش التهاب زمینه را برای بیماری قلبی – عروقی فراهم سازد. علت ایجاد این تصور منفی این است که در بدن ما اسید لینولئیک به نوع دیگری از امگا ۶ به نام اسید آراشیدونیک تبدیل می‌شود. اسید آراشیدونیک در تولید ترکیبات التهاب‌زا نقش دارد.
نکته عملی: مصرف متعادل منابع غذایی غنی از اسید چرب امگا ۶، مانند روغن‌های گیاهی و مغزها، خطر مرگ زود هنگام را کاهش می‌دهد و در افزایش طول عمر نقش دارد.
منبع:

Jyrki K Virtanen et al. The American Journal of Clinical Nutrition 2018.