آیا اختلالات خواب سبب افزایش خطر زایمان زود هنگام می شود؟

  1. خانه
  2. آپنه خواب تولد زودرس
  3. آیا اختلالات خواب سبب افزایش خطر زایمان زود هنگام می شود؟

محققان دانشگاه کالیفرنیا، سانفرانسیسکو پی برده اند زنان مبتلا به اختلالات خواب در دوران بارداری، از جمله بی خوابی و آپنه خواب، در معرض خطر بیشتری برای زایمان زود هنگام هستند.
مطالعه حاضر بیشتر از بررسی تغییرات خواب منظم در دوران بارداری، بر روی اختلالات خواب مانند آپنه خواب و بی خوابی که موجب اختلالات در خواب عمیق می شود، تمرکز کرده است. به گفته محققان شیوع واقعی این اختلالات هنوز نامشخص است، زیرا اختلالات خواب در زنان باردار اغلب تشخیص داده نمی شود.
شیوع زایمان زود هنگام در آمریکا حدود ۱۰ درصد می باشد. شناسایی زنان در معرض خطر ابتلا به زایمان زود هنگام و ارائه درمان های موثر می تواند به جلوگیری از این اتفاق کمک نماید. همچنین درمان اختلالات خواب در دوران بارداری ممکن است گامی مثبت در جهت کاهش میزان تولد زودرس باشد.
شیوع زایمان زود هنگام (که به عنوان زایمان قبل از  هفته ۳۷ بارداری تعریف شده است) برای زنان مبتلا به اختلال خواب ۶/۱۴درصد بوده است. علاوه بر این، احتمال زایمان زود هنگام قبل از هفته ۳۴ بارداری برای زنان مبتلا به آپنه خواب و بی خوابی بیش از دو برابر می باشد.
نکته عملی: از آنجایی که زایمان زود هنگام عوارض متعدد و جدی به دنبال خواهد داشت، بهتر است با شناسایی به موقع عوامل خطر آن و درمان موثر از آن پیشگیری کرد. یکی از عوامل خطر زایمان زود هنگام اختلالات خواب در دوران بارداری است که بهتر است با غربالگری و درمان شناختی-  رفتاری عوارض آن را به حداقل رساند.

منبع:

Felder, Jennifer et al. "Sleep Disorder Diagnosis During Pregnancy and Risk of Preterm Birth". Obstetrics & Gynecology, 2017.

 

Loading