آمبولیزاسیون شریانی باریاتریک، روشی جدید برای درمان چاقی

  1. خانه
  2. BAE
  3. آمبولیزاسیون شریانی باریاتریک، روشی جدید برای درمان چاقی

آمبولیزاسیون شریان چپ معده، روشی است که سال ها برای توقف خونریزی در شرایط اضطراری استفاده می شد. آمبولیزاسیون شریانی باریاتریک (BAE) شامل مسدود کردن شریان اصلی که خون فوندوس (بخشی از معده) را تامین می کند، می باشد. مسدود کردن توسط قرار دادن دانه های میکروسکوپی در جریان خون از طریق یک کاتتر در مچ دست و یا کشاله ران می باشد که سپس مسیر را به سمت شریان برده و رگ های کوچک را مسدود می کند. آمبولیزاسیون شریانی باریاتریک یک روش داخل عروقی جدید می باشد، که برای درمان چاقی ایجاد شده است. این روش در بسیاری از مطالعات حیوانی بررسی شده است.
در مطالعه ای که به تازگی منتشر شده، افراد سالم مبتلا به چاقی بیمارگونه (BMI= 40-60) در مطالعه ثبت نام و پیگیری شدند.  محققان کاهش وزن، سطح گرلین، پیامدهای نامطلوب همراه با این روش درمان چاقی و سطح گرسنگی را در ۱، ۳ و ۶  ماه بررسی نمودند.
یکی از مهم ترین پارامترهای مورد بررسی توسط محققان میزان متوسط کاهش وزن بود. متوسط کاهش وزن اضافی گروه در ۱، ۳ و ۶ ماه پیگیری به ترتیب ۹/۵%، ۵/۹% و ۳/۱۳%  بود. در اندازه گیری که در ۲ هفته، ۱ ماه و  3 ماه انجام شد افراد کاهش در احساس گرسنگی را به ترتیب به میزان ۸۱%، ۵۹% و ۲۶% گزارش کردند. در ۳  ماه سطح گرلین تا میانگین ۵/۱۷% کاهش یافت.
در کل بیشتر از ۴۰ هورمون کشف شده است که مقدار غذای خورد شده را محدود می کند. تا به امروز گرلین تنها هورمونی است که دریافت غذا را تحریک می کند. آمبولیزاسیون شریان باریاتریک با کاهش جریان خون به فوندوس ترشح گرلین را به طور قابل ملاحظه کاهش می دهد و بنابراین احساس گرسنگی را کاهش می دهد. در مقایسه با روش جراحی بای پس معده، آمبولیزاسیون شریانی باریاتریک به طور چشمگیری کمتر تهاجمی می باشد و دوره بهبودی کوتاهتری دارد.
نکته عملی: داده های اولیه نشان می دهد که انجام BAE در افراد با چاقی بیمارگونه بی خطر می باشد. BAE به نظر می رسد که همراه با کاهش اشتها سبب کاهش وزن می شود.
منبع:

Clifford R. Weiss, et al. "Bariatric embolization of arteries for the treatment of obesity (BEAT Obesity): 3 month safety and efficacy data". presented at the Society for Interventional Radiology Annual Scientific Meeting, 2016