آلودگی هوا خطر تولد نوزاد نارس را افزایش می دهد.

  1. خانه
  2. آلودگی هوا
  3. آلودگی هوا خطر تولد نوزاد نارس را افزایش می دهد.

نتایج مطالعه منتشر شده در مجله Environmental Health Perspectives نشان می دهد مواجهه با آلودگی هوا در اوایل دوران بارداری می تواند خطر تولد نوزاد نارس و وزن کم زمان تولد را افزایش دهد. این مطالعه نشان داد که مواجهه با آلودگی هوا در سه ماهه اول یا دوم بارداری نسبت به زمانی که این مواجهه در سه ماهه سوم بارداری رخ دهد اثرات منفی بیشتری بر سلامت جنین دارد.
همچنین مواجهه با آلودگی هوا در سه ماهه اول و دوم بارداری با  کاهش قد و کاهش وزن جفت همراه بود که نشان دهنده سطوح غیرطبیعی هورمون ها می باشد.
با توجه به گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده تولد نوزاد نارس و وزن کم زمان تولد خطر مشکلات بینایی و شنوایی، مشکلات یادگیری و حتی مرگ را افزایش می دهد.
در مطالعه فوق اثرات ذرات ریز در هوای آلوده که PM2.5 نامیده می شوند بررسی شده است. این ذرات غیرقابل مشاهده از طریق چشم از اگزوز خودروها، نیروگاه ها و سایر مراکز صنعتی تولید می شوند. در گذشته مشخص شده که مواجهه با PM2.5 با بروز آسم و بیماری قلبی مرتبط است.
نتایج این مطالعه با بررسی تاثیر سطوحی از PM2.5 که قابل مقایسه با مقادیر موجود در نواحی شهری با آلودگی زیاد هوا بود بر مراحل مختلف بارداری در موش های باردار به دست آمده است.
نکته عملی: یافته های فوق نشان دهنده اهمیت توصیه به زنان باردار برای دوری نمودن از مناطق با آلودگی هوای زیاد یا استفاده از سیستم های فیلتراسیون هوا در طی مراحل ابتدایی بارداری است.
منبع:

Jason L. Blum et al. “Exposure to Ambient Particulate Matter during Specific Gestational Periods Produces Adverse Obstetric Consequences in Mice”. Environmental Health Perspectives, 2017.

 

فهرست