کمبود هورمون‌های سیری در افراد چاق

کمبود هورمون‌های سیری در افراد چاق

هورمون های سیری در افراد دارای اضافه وزن زیاد کمتر از افراد با وزن طبیعی ترشح می‌شوند. دلیل این امر کاهش شدید سلول‌های مرتبط با احساس سیری در دستگاه گوارش افراد چاق است. نتایج مذکور با بررسی ۲۴ فرد لاغر و ۳۰ فرد چاق قبل و بعد از جراحی کاهش وزن به دست آمده است.
غشای مخاطی دستگاه گوارش فوقانی دارای سلول‌های تخصص یافته به نام سلول‌های انترواندوکرین است به طور مداوم محتوای روده را بررسی می‌کنند. آن‌ها در طول یک وعده غذایی هورمون‌های سیری را به داخل جریان خون ترشح می‌کنند. این فرآیند به بدن اطلاع می‌دهد که غذای کافی خورده شده و فرد می‌تواند به غذا خوردن خود پایان دهد. احساس سیری در سیستم عصبی مرکزی ایجاد می‌شود.
در مقایسه با افراد لاغر، ترشح هورمون‌های سیری در افراد چاق کاهش می‌یابد. پس از جراحی‌های لاغری مانند جراحی بای‌پس معده یا اسلیو ترشح این هورمون‌ها مجدداً افزایش می‌یابد.
به عبارت دیگر، تعداد سلول‌های انترواندوکرین در افراد مبتلا به چاقی نسبت به افراد با وزن طبیعی به طور قابل توجهی کمتر است. این امر سبب کاهش ترشح هورمون‌های سیری می‌شود که در تغییر اشتها نقش دارند. همچنین در افراد چاق تغییراتی در الگوی فاکتورهای رونویسی رخ می‌دهد که مسئول تکامل سلول‌های انترواندوکرین از سلول‌های بنیادی هستند. بعد از جراحی تعداد سلول‌های انترواندوکرین و الگوی فاکتورهای رونویسی بهبود می‌یابد.
منبع:

Wölnerhanssen BK et al. Scientific Reports 2017.

Loading