کاهش اثرات منفی بی‌تحرکی بر عروق با انجام ورزش‌های ساده

کاهش اثرات منفی بی‌تحرکی بر عروق با انجام ورزش‌های ساده

سبک زندگی بی‌تحرک و غیرفعال می‌تواند سبب اختلال در انتقال خون به نواحی مختلف بدن شود. این امر خطر بروز بیماری را در قلب و عروق خونی افزایش می‌دهد. تحقیقاتی که در گذشته انجام شده نشان داده‌اند که نشستن به مدت ۶ ساعت سبب کاهش جریان خون در اندام‌های انتهایی بدن می‌شود.
اخیراً برای اولین بار مشخص شد که فقط ۱۰ دقیقه نشستن سبب کاهش جریان خون به سمت پاها و اختلال عملکرد عروق خونی کوچک در عضلات پا می‌شود. همچنین مشخص شد هنگامی که نشسته‌ایم و یا در رختخواب هستیم انجام ورزش‌های ساده پا می‌تواند تا حدودی این اثرات منفی را خنثی سازد. این یافته‌ها در افزایش درک ما از اثرات مضر نشستن و بی‌تحرکی بر روی عملکرد عروق خونی موثر است. نتایج مطالعه مذکور در مجله Experimental Physiology منتشر شده و هدف از انجام آن بررسی اثرات منفی ۱۰ دقیقه نشستن و همچنین نشستن مداوم بوده است.
در این مطالعه جریان خون زانو در ۱۸ مرد جوان و سالم اندازه‌گیری شد. این اندازه‌گیری‌ها قبل و بعد از ۱۰ دقیقه نشستن (با انجام ورزش پا و یا بدون انجام دادن آن) مشخص شدند. ورزش پا بدین صورت بود که فرد در طی یک سوم زمانی که نشسته بود هر ۲ ثانیه یکبار پای خود را جلو و یا عقب می‌برد. نتایج نشان داد که ۱۰ دقیقه نشستن سبب می‌شود توانایی شخص برای افزایش سریع جریان خون به نواحی پایینی پا از طریق عروق خونی کوچک کاهش یابد.
از آنجاکه این تحقیق در مردان سالم انجام شده یافته‌های آن قابل تعمیم یافتن به زنان نیست. همچنین تاثیر ۱۰ دقیقه بی‌تحرکی را بر سالمندان و یا افراد مبتلا به مشکلات قلبی مشخص نمی‌کند. از سوی دیگر، لازم است در مطالعات آینده تاثیر بی‌تحرکی و نشستن بر عروق خونی سایر نقاط بدن، از جمله مغز، بررسی شود.
منبع:

Jennifer R. Vranish et al. Experimental Physiology 2018.

Loading