چه میزان ورزش عملکرد مغز را در افراد سالمند بهبود می‌بخشد؟

چه میزان ورزش عملکرد مغز را در افراد سالمند بهبود می‌بخشد؟

تحقیقات زیادی نشان داده‌اند که ورزش برای مغز مفید است. به عنوان مثال، دویدن از حافظه در مقابل اثرات مخرب استرس محافظت می‌کند. علاوه براین، تحقیقات نشان داده که ورزش در جلوگیری از پیر شدن مغز نقش دارد. با این حال، به خوبی مشخص نشده که افراد سالمند به منظور دستیابی به این فواید باید چه میزان فعالیت بدنی داشته باشند؟ به همین علت محققان اطلاعات مربوط به بیش از ۱۱ هزار نفر را که به طور میانگین ۷۳ ساله بودند، بررسی کردند.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد حداقل ۵۲ ساعت ورزش در طول یک دوره ۶ ماهه می‌تواند سرعت پردازش را بهبود بخشد. منظور از سرعت پردازش مقدار زمانی است که مغز برای پردازش اطلاعات و یا انجام یک وظیفه نیاز دارد. این اثر سودمند هم در افراد سالم و هم در افراد مبتلا به اختلال شناختی خفیف (MCI) قابل توجه بود. MCI پیش زمینه دمانس (زوال عقل) در سالمندان است. از سوی دیگر، در افراد سالم بهبود عملکرد اجرایی مشاهده شد. عملکرد اجرایی توانایی مغز برای تعیین و دستیابی به اهداف و برنامه‌ریزی است. فواید مذکور در کسانی که در مدت ۶ ماه فقط ۳۴ ساعت ورزش کرده بودند مشاهده نشد.
همه انواع ورزش در بهبود مهارت‌های تفکر در سالمندان مفید بودند. تمرینات قدرتی، هوازی و یوگا این مهارت‌ها را بهبود می‌دادند. مدت زمان فعالیت بدنی با بهبود مهارت‌های تفکر مرتبط بود. نتایج این مطالعه نشان داد که برنامه ورزشی طولانی مدت در دستیابی به این فواید ضروری است. از سوی دیگر، مهارت‌های تفکر حتی در افرادی که در برنامه‌های ورزشی با شدت کم شرکت کرده بودند، بهبود یافته بود.
منبع:

Joyce Gomes-Osman et al. Neurology: Clinical Practice 2018.

Loading