چرا گاهی اوقات قضاوت ما در مورد وزنمان نادرست است؟

چرا گاهی اوقات قضاوت ما در مورد وزنمان نادرست است؟

شواهد جدید نشان می‌دهد مغز ما در قضاوت و تصوری که در مورد اندازه بدن خود داریم، موثر است. در این راستا، محققان از ۱۰۳ زن جوان برای شرکت در مطالعه دعوت کردند. از شرکت‌کنندگان خواسته شد به ۷۱ عکس که متعلق به زنان دیگر بود نگاه کنند. عکس‌ها مربوط به زنانی با اندازه‌های مختلف بدن بود. همچنین در هنگام مشاهده هر عکس از شرکت‌کنندگان خواسته شد تا در مورد اندازه بدن فرد داخل عکس قضاوت کنند.
نتایج نشان داد شرکت‌کنندگان در مورد اندازه بدن هر فرد با توجه به عکس قبلی که دیده بودند، قضاوت می‌کنند. به عنوان مثال، اگر فرد داخل تصویر به اضافه وزن مبتلا بود اما تصویر قبلی متعلق به فردی با وزن مناسب بود، شرکت‌کنندگان وزن وی را نیز طبیعی اعلام می‌کردند. این یافته نشان می‌دهد که قضاوت در مورد اندازه بدن تحت تاثیر تجربه‌های قبلی قرار می‌گیرد. قضاوت در مورد اندازه بدن همیشه صحیح نبوده و تحت تاثیر عوامل مختلف قرار دارد. به عنوان مثال، می‌تواند تحت تاثیر شخصی قرار گیرد که در کنار ما ایستاده است.
یافته‌های فوق در زمینه انجام مداخله به منظور کاهش وزن حائز اهمیت هستند. اگر شخصی خود را لاغرتر از میزان واقعی تصور کند ممکن است از فعالیت بدنی خودداری کرده و به جای آن از مواد غذایی پرکالری استفاده کند. و یا ممکن است فرد خود را چاق‌تر از حد واقعی تصور نماید. تصور نادرست در مورد اندازه بدن یکی از ویژگی‌های اختلالات غذا خوردن است.
منبع:

Joanna Alexi et al. Scientific Reports 2018.

Loading