چرا کاهش وزن دشوار است؟

چرا کاهش وزن دشوار است؟

آمارها نشان می‌دهد که شیوع چاقی در جهان در حال افزایش است. چاقی خطر دیابت نوع ۲، سکته مغزی، بیماری قلبی، کبد چرب و برخی از انواع سرطان را افزایش می‌دهد. عدم فعالیت بدنی و رژیم غذایی نامناسب از علل اولیه بروز اضافه وزن و چاقی محسوب می‌شوند. بنابراین پیروی از رژیم غذایی سالم و افزایش فعالیت بدنی روزانه اولین راهکار برای کاهش وزن است. اما این مداخلات نتایج متفاوتی را به دنبال دارد. به طوریکه برخی افراد به کمک این راهکارها موفق به کاهش وزن می‌شوند، اما برای برخی دیگر کاهش وزن دشوارتر است. به منظور بررسی علت این مسئله محققان نمونه بافت چربی شکم را در افراد چاق قبل از انجام جراحی کاهش وزن بررسی نمودند.
نتایج این مطالعه نشان داد در نمونه‌های به دست آمده از افراد چاق نسبت به نمونه‌های متعلق به افراد لاغرتر مقادیر بیشتری از مولکول LOX وجود دارد. این مولکول سبب فیبروز بافت چربی می‌شود. مطالعات نشان داده‌اند که فیبروز بافت چربی کاهش وزن را دشوارتر می‌سازد. بررسی‌های بیشتر نشان داد علت افزایش LOX محرومیت از اکسیژن و التهاب در سلول‌های چربی است که با بزرگتر شدن سلول‌های چربی اتفاق می‌افتد. در این شرایط توانایی سلول‌های چربی برای ذخیره انرژی اضافی کاهش می‌یابد. در نتیجه انرژی اضافی به صورت چربی در اطراف اندام‌های مهم، مانند قلب و کبد، ذخیره می‌شود. این واقعه با بروز بیماری قلبی و دیابت نوع ۲ مرتبط است.
یافته‌های مطالعه فوق نشان می‌دهد که هدف قرار دادن LOX می‌تواند از فیبروز سلول چربی جلوگیری کرده و به کاهش وزن کمک کند. اما لازم است در این زمینه و نیز به منظور شناسایی سایر راهکارها که از فیبروز بافت چربی جلوگیری می‌کنند تحقیقات بیشتری انجام شود. به اعتقاد محققان یکی از راهکارهای مفید برای جلوگیری از فیبروز بافت چربی افزایش فعالیت بدنی است.
منبع:

Emilie Pastel et al. Metabolism 2018; Volume 78: Pages 118-127.

Loading