پیشگیری از دیابت به کمک ترکیبات موجود در کاکائو

پیشگیری از دیابت به کمک ترکیبات موجود در کاکائو

هنگامی که فردی به دیابت مبتلا می‌شود بدن وی یا به میزان کافی انسولین تولید نمی‌کند و یا نمی‌تواند به خوبی گلوکز خون (قند خون) را تنظیم کند. علت اصلی این امر اختلال در سلول‌های بتای پانکراس (لوزالمعده) است که وظیفه تولید انسولین را بر عهده دارند.
انسولین هورمونی است که سطوح گلوکز خون را که در بیماری دیابت افزایش می‌یابد، کنترل می‌کند. ترکیبات خاصی در کاکائو می‌تواند به بدن در آزادسازی مقادیر بیشتر انسولین و پاسخ‌دهی بهتر نسبت به افزایش گلوکز خون کمک کند.
این تحقیق نشان می‌دهد که در حضور منومرهای اپی‌کاتچین که ترکیب طبیعی موجود در کاکائو است عملکرد و قدرت سلول‌های بتا افزایش می‌یابد. اپی‌کاتچین توانایی سلول‌های بتا را برای ترشح انسولین افزایش می‌دهد. این ترکیب سبب تقویت میتوکندری در سلول‌های بتا و درنتیجه تولید ATP (منبع انرژی سلول) بیشتر و آزادسازی بیشتر انسولین می‌شود.
این نتایج نشان می‌دهد که استفاده از اپی‌کاتچین در مواد غذایی یا مکمل‌ها به حفظ قند خون در محدوده طبیعی کمک کرده و حتی می‌تواند سبب تاخیر یا پیشگیری از ابتلا به دیابت نوع ۲ شود.
منبع:

Thomas J. Rowley et al. The Journal of Nutritional Biochemistry 2017; Volume 49: Page 30-41.

Loading