پیشگیری از سرطان مغز با روغن زیتون

فواید روغن زیتون برای سلامتی بسیار گسترده است. روغن زیتون با کاهش خطر چاقی و بیماری قلبی مرتبط است. تحقیقات اخیر نیز نشان می‌دهد روغن زیتون از ابتلا به سرطان مغز پیشگیری می‌کند. در این مطالعه محققان دریافتند اسید اولئیک (اسید چرب غیراشباع با یک پیوند دوگانه در روغن زیتون) سبب توقف فعالیت پروتئین مسبب سرطان در سلول‌های مغزی می‌شود. این مطالعه دریچه جدیدی به منظور پیشگیری از این بیماری گشوده است.
سرطان مغز توموری بدخیم است که از سلول‌های سرطانی تشکیل شده است. در میان کودکان ۱۴ ساله و کوچکتر تومورهای سرطان متداول‌ترین نوع سرطان بوده و علت اصلی مرگ ناشی از سرطان محسوب می‌شود.
مطالعات قبلی نشان داده‌اند که اسید اولئیک از فعالیت برخی پروتئین‌های مرتبط با بروز بیماری ممانعت می‌کند. در مطالعه فوق محققان اثرات روغن زیتون بر فعالیت پروتئین miR-7 که در سرکوب تشکیل تومور مغزی نقش دارد را بررسی کرده‌اند. بدین منظور از سلول‌های انسانی زنده استفاده شده است.
نتایج این پژوهش نشان داد که روغن زیتون فعالیت پروتئین سلولی به نام Musashi homolog2 را مهار می‌کند. این پروتئین از تولید پروتئین miR-7 جلوگیری می‌کند. به گفته محققان هرچند این نتایج بسیار امیدوارکننده هستند اما لازم است در آینده در این زمینه تحقیقات بیشتری انجام شود.
منبع:

Santosh Kumar et al. Journal of Molecular Biology 2017

Loading