پیشگیری از سرطان روده بزرگ با ترکیبات انگور

اخیراً گروهی از محققان دانشگاه پنسیلوانیا به بررسی اثرات ترکیبات انگور بر روی سرطان کولون (سرطان روده بزرگ) پرداخته‌اند. در این مطالعه به طور خاص اثر رزوراترول و عصاره دانه انگور بررسی شده است. رزوراترول نوعی ترکیب پلی‌فنولی است که در انگور، بادام‌ زمینی و برخی توت‌ها وجود دارد.
محققان ۵۲ موش مبتلا به تومورهای سرطان کولون را به ۳ گروه تقسیم کردند. گروه اول رژیم غذایی حاوی ترکیبات انگور را دریافت کردند. گروه دوم یک داروی ضدالتهابی که در انسان سبب کاهش تومور می‌شود و گروه سوم یک رژیم غذایی معمول دریافت کردند.
نتایج نشان داد در گروه دریافت کننده ترکیبات انگور تعداد تومورها ۵۰ درصد کاهش یافت. این میزان کاهش بین گروه اول و گروه دوم که دارو دریافت کرده بودند مشابه بود. اما ترکیبات انگور برخلاف دارو سبب بروز سمیت گوارشی نشده بود. همچنین مشاهده شد که رزوراترول و عصاره دانه انگور هنگامی که به تنهایی و در دوزهای پایین استفاده شوند نمی‌توانند به طور موثری سلول‌های سرطانی را سرکوب کنند. بنابراین بهتر است به طور ترکیب با هم مورد استفاده قرار گیرند.
این یافته‌ها نشان می‌دهد که چرا در فرهنگ‌هایی که به طور سنتی میوه و سبزی بیشتری می‌خورند، میزان سرطان کولون کمتر است. بنابراین محققان توصیه می‌کنند به منظور پیشگیری از سرطان کولون مقادیر زیادی میوه و سبزی متنوع و رنگارنگ مصرف شود.
محققان امیدوارند با انجام تحقیقات بیشتر ترکیب رزوراترول و عصاره دانه انگور به صورت قرص به منظور پیشگیری از سرطان کولون یا پیشگیری از عود مجدد آن استفاده شود.
منبع:

Lavanya Reddivari et al. BMC Complementary and Alternative Medicin, 2017

Loading