پروبیوتیک نیاز به استفاده از آنتی‌بیوتیک را کاهش می‌دهد.

پروبیوتیک نیاز به استفاده از آنتی‌بیوتیک را کاهش می‌دهد.

آنتی‌بیوتیک‌ها داروهایی هستند که برای مقابله با عفونت‌های باکتریایی تجویز می‌شوند. با این حال، امروزه میزان مقاومت نسبت به این دارو در سطح جهان در حال افزایش است. با توجه به گزارشات موجود عفونت‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک می‌توانند سبب مرگ شوند. اگر از این داروها به میزان کمتری استفاده شود احتمال بروز مقاومت نسبت به آن‌ها کاهش پیدا می‌کند.
شواهد موجود نشان می‌دهد مصرف پروبیوتیک میزان شیوع و یا شدت برخی از عفونت‌های تنفسی یا گوارشی را کاهش می‌دهد. مکانیسم احتمالی این اثر به خوبی مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد که پروبیوتیک‌ها از رشد عوامل بیماری‌زا جلوگیری کرده و در تنظیم سیستم ایمنی بدن نقش دارند. پروبیوتیک‌ها گروهی از میکروارگانیسم‌های زنده هستند که مصرف کافی آن‌ها سبب بهبود وضعیت سلامتی می‌شود. این مواد در محصولاتی مانند ماست و کفیر یافت می‌شوند. همچنین به شکل مکمل غذایی در دسترس هستند.
نتایج بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که استفاده از پروبیوتیک‌ها نیاز به درمان با آنتی‌بیوتیک‌ها را در شیرخواران و کودکان کاهش می‌دهد. نتایج این مطالعه که در مجله European Journal of Public Health منتشر شده نشان می‌دهد که دریافت روزانه پروبیوتیک‌ها توسط شیرخواران و کودکان نیاز به آنتی‌بیوتیک را ۲۹ درصد کاهش می‌دهد.
به گفته محققان باید مطالعات بیشتری بر روی تمام گروه‌های سنی، به خصوص سالمندان، انجام شود تا نتایج مطالعه فوق تائید گردد.
منبع:

Daniel Merenstein et al. European Journal of Public Health 2018.

Loading