پرفشاری خون سبب آسیب قلب در نوجوانان می‌شود.

پرفشاری خون سبب آسیب قلب در نوجوانان می‌شود.

آسیب به اندام‌های بدن بر اثر بالا بودن فشارخون تنها در افراد بزرگسال اتفاق نمی‌افتد، بلکه می‌تواند حتی در نوجوانان نیز رخ دهد. در جوانان آسیب به قلب و عروق خونی می‌تواند در زمانی که میزان فشارخون کمتر از تعریف بالینی پرفشاری خون در جوانان است، مشاهده شود.
تعریف پرفشاری خون در کودکان و نوجوانان با بزرگسالان متفاوت است. در دوران کودکی پرفشاری خون بر اساس پرسنتایل تعریف می‌شود. فشارخون بالاتر از پرسنتایل ۹۵ تعریف بالینی پرفشاری خون در جوانان است. محققان درصدد برآمدند به این پرسش پاسخ دهند آیا زمانی که فشارخون زیر پرسنتایل ۹۵ است آسیب اندام‌ها در نوجوانان شروع می‌شود یا خیر.
بدین منظور وضعیت فشارخون و آسیب اندام‌ها در ۱۸۰ نوجوان ۱۴ تا ۱۷ ساله بررسی شد. شواهد نشان داد که حتی در میان جوانانی که فشارخون آن‌ها هنوز به حدی که تعریف پرفشاری خون در این گروه سنی است نرسیده و کمتر از پرسنتایل ۸۰ است، آسیب اندام‌ها وجود دارد. در کسانی که فشارخونشان بین پرسنتایل ۸۰ تا ۹۰ بود (گروه در معرض خطر متوسط) و کسانی که فشارخونشان بالاتر از پرسنتایل ۹۰ بود (گروه پرخطر) آسیب قلب و عروق خونی مشاهده شد.
منبع:

Presented at the American Heart Association (AHA) Council on Hypertension, AHA Council on Kidney in Cardiovascular Disease, American Society of Hypertension Joint Scientific Sessions 2017 in San Francisco.

Loading