ویتامین D: در کنترل پرفشاری خون بارداری موثر است یا خیر؟

ویتامین D: در کنترل پرفشاری خون بارداری موثر است یا خیر؟

در زنان باردار پایین بودن سطوح ویتامین D خون شایع است. این کمبود می‌تواند هورمون‌های تنظیم کننده فشارخون را سرکوب کرده و خطر ابتلا به پرفشاری خون و پره‌اکلامپسی را در دوران بارداری افزایش دهد.
مطالعات قبلی نشان داده‌اند زنان مبتلا به کمبود ویتامین D در معرض خطر ابتلا به پره‌اکلامپسی قرار دارند. در برخی تحقیقات دریافت مکمل ویتامین D در دوران بارداری سودمند بوده است. با این حال، مشخص نیست که آیا ویتامین D علت پره‌اکلامپسی است یا خیر؟ به همین علت به تازگی محققان نقش ویتامین D را در پرفشاری خون یا پره‌اکلامپسی ناشی از بارداری بررسی نمودند. همچنین نقش ژن‌های مرتبط با تولید و متابولیسم این ویتامین در بروز این مشکلات بررسی گردید.
در این پژوهش ۷۳۸۹ زن مورد مطالعه قرار گرفتند. در میان شرکت کنندگان ۷۵۱ به پرفشاری خون بارداری و ۱۳۵ نفر به پره‌اکلامپسی مبتلا بودند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که هیچ شواهدی مبنی بر وجود اثر مستقیم ویتامین D بر خطر ابتلا به پرفشاری خون دوران بارداری یا پره‌اکلامپسی وجود ندارد.
یافته‌های مطالعه فوق از دستورالعمل فعلی سازمان جهانی بهداشت (WHO) که بیان می‌کند شواهد در مورد اثربخشی دریافت مکمل ویتامین D توسط زنان باردار جهت کاهش عوارض بارداری ناکافی است، حمایت می‌کند. با این حال، با توجه به عدم قطعیت نتایج به دست آمده در مطالعات آینده باید این پژوهش بر روی تعداد بیشتری از افراد انجام شود.
منبع:

Maria C Magnus et al. BMJ 2018.

Loading