ویتامین C اثرات مخرب سیگار را بر ریه نوزادان کاهش می‌دهد.

ویتامین C اثرات مخرب سیگار را بر ریه نوزادان کاهش می‌دهد

در مطالعات گذشته مشاهده شده که دریافت روزانه مکمل ویتامین C توسط زنان بارداری که نتوانسته‌اند سیگار کشیدن را ترک کنند، به بهبود عملکرد ریه نوزادان کمک می‌کند. همچنین مشخص شده که دریافت مکمل این ویتامین توسط مادران احتمال بروز خس خس سینه را در کودکان کاهش می‌دهد.
در تازه‌ترین پژوهشی که انجام شده کودکان ۳ تا ۱۲ ماهه‌ای که از ۲۵۳ مادر سیگاری متولد شده بودند، مورد ارزیابی قرار گرفتند. مادران در دوران بارداری به صورت تصادفی به ۲ گروه تقسیم شده بودند. یک گروه روزانه ۵۰۰ میلی‌گرم مکمل ویتامین C و گروه دوم دارونما دریافت کردند.
نتایج به دست آمده نشان داد که عملکرد ریه در کودکانی که مادرشان مکمل ویتامین C دریافت کرده بود نسبت به گروه دوم به طور قابل توجهی متفاوت و مطلوب‌تر بود. مکانیسم دقیقی که طی آن ویتامین C این اثرات مفید را اعمال می‌کند، مشخص نیست. اما به نظر می‌رسد که این ویتامین از برخی تغییرات ژنی که بر اثر مواجهه با دود سیگار ایجاد می‌شوند، جلوگیری می‌کند و یا از رسوب کلاژن در اطراف راه‌های هوایی و سخت شدن ریه و راه‌های هوایی پیشگیری می‌نماید. به گفته محققان اگرچه دریافت مکمل ویتامین C مفید است، اما ترک سیگار توسط مادران باردار باید در اولویت قرار گیرد.
محققان درصدد هستند این کودکان را تا سن ۶ سالگی مورد پیگیری قرار دهند تا دریابند ویتامین C چه اثرات بلند مدتی بر بهبود سلامت تنفسی کودکان دارد. همچنین مشخص کنند که آیا دریافت مکمل این ویتامین توسط مادران باردار خطر ابتلا به آسم را در کودکان کاهش می‌دهد یا خیر؟
منبع:

Presented at the annual meeting of the American Thoracic Society 2018.

Loading