نشستن طولانی مدت و افزایش چربی اطراف اندام‌های بدن

نشستن طولانی مدت و افزایش چربی اطراف اندام‌های بدن

اخیراً گروهی از محققان نشان داده‌اند که نشستن طولانی مدت به شدت با میزان چربی تجمع یافته در اطراف اندام‌های داخلی بدن مرتبط است.
در این مطالعه که در مجله Obesity منتشر شده ۱۲۴ نفر که در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ بودند، شرکت کردند. طی ۷ روز مدت زمانی که این افراد به صورت نشسته گذرانده بودند با استفاده از ابزاری که به کمرشان بسته شده بود، اندازه‌گیری گردید. همچنین با استفاده از MRI میزان چربی در کبد، چربی احشایی، چربی زیرجلدی و کل چربی ناحیه شکم اندازه‌گیری شد.
نتایج نشان داد که صرف‌ نظر از سن، نژاد و میزان فعالیت بدنی، طولانی بودن زمان‌هایی که فرد در طی روز نشسته است با سطوح بالاتر چربی کبد، چربی احشایی و چربی شکم مرتبط است. این ارتباط در کسانی که توصیه‌های فعلی مبنی بر ۱۵۰ دقیقه فعالیت بدنی متوسط در طی هفته را رعایت نمی‌کردند، قوی‌تر بود.
در گذشته مشخص شده بود که نشستن طولانی مدت مضر بوده و خطر بیماری‌های متابولیک مانند دیابت نوع ۲ و بیماری قلبی را افزایش می‌دهد. نتایج این مطالعه نیز نشان می‌دهد که مقدار چربی تجمع یافته در اطراف اندام‌های داخلی بدن که به علت بی‌تحرکی افزایش می‌یابد می‌تواند احتمال ابتلا به بیماری‌های متابولیک را افزایش دهد.
منبع:

Joseph Henson et al. Obesity 2018; Volume 26: Pages 29-36.

Loading