نزدیکی محل زندگی به امکانات ورزشی از چاقی پیشگیری می‌کند.

نزدیکی محل زندگی به امکانات ورزشی از چاقی پیشگیری می‌کند.

اخیراً محققان به بررسی این موضوع پرداختند که آیا زندگی در نزدیکی امکانات ورزشی در پیشگیری از چاقی نقش دارد یا خیر. در این راستا اطلاعات حدود ۴۰۰ هزار فرد ۴۰ تا ۷۰ ساله و نیز اطلاعات مربوط به امکانات ورزشی شامل باشگاه‌ها، استخرهای شنا و زمین‌های بازی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه اثر پارک‌های عمومی و مسیرهای دوچرخه‌سواری بررسی نشد.
حدود یک سوم شرکت‌کنندگان در فاصله ۱ کیلومتری منزل خود به امکانات ورزشی دسترسی نداشتند. حدود ۱۸/۵ درصد شرکت‌کنندگان در فاصله نیم کیلومتری از رستوران‌های فست‌فود زندگی می‌کردند. به طور کلی، فاصله تا اولین رستوران فست‌فود به طور میانگین ۱/۱ کیلومتر بود.
نتایج نشان داد زندگی در نزدیکی امکانات ورزشی خطر چاقی را کاهش می‌دهد. در افرادی که حداقل به ۶ مکان ورزشی دسترسی داشتند اندازه دور کمر ۱/۲۲ سانتی‌متر، درصد چربی بدن ۰/۸۱ درصد و نمایه توده بدنی BMI) 0/57) واحد کمتر بود. ارتباط بین دسترسی به امکانات ورزشی و کاهش خطر چاقی در زنان و افراد با درآمد بیشتر قوی‌تر بود. همچنین مشخص شد در افرادی که در فاصله بیشتری با رستوران‌های فست‌فود زندگی می‌کردند اندازه دور کمر، درصد چربی بدن و BMI کمتر بود.
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد طراحی و برنامه‌ریزی شهری باید به صورتی انجام شود که پیروی از شیوه زندگی سالم را تسهیل کند. همچنین باید به این نکته توجه شود که استفاده از امکانات ورزشی، به خصوص در مناطق کم درآمد، مقرون به صرفه باشد.
منبع:

Kate E Mason et al. The Lancet Public Health 2017.

Loading