منابع عمده سدیم در رژیم غذایی کدامند؟

سدیم از عوامل مهم ابتلا به پرفشاری خون (یکی از مهم‌ترین عوامل بروز حمله قلبی و سکته مغزی) است. انجمن قلب آمریکا توصیه می‌کند که دریافت روزانه سدیم به ۲۳۰۰ میلی‌گرم، معادل ۱ قاشق چایخوری نمک، محدود شود. همچنین توصیه می‌شود افراد مبتلا به پرفشاری خون دریافت سدیم را به mg 1500 در روز کاهش دهند. محدود کردن مصرف سدیم به خصوص زمانی که افراد حجم زیادی غذاهای فرآوری شده یا رستورانی مصرف می‌کنند، دشوار است. بررسی ۴۵۰ فرد ۷۴-۱۸ ساله نشان داد میزان مصرف سدیم توسط آن‌ها ۵۰ درصد بیشتر از مقادیر توصیه شده و میانگین mg 3501 در روز بود. در این شرکت کنندگان سدیم افزوده شده به غذاهای مصرف شده در بیرون از منزل منبع عمده دریافت سدیم بود (۷۰/۹درصد). سدیمی که به طور طبیعی در مواد غذایی وجود دارد، منبع دوم سدیم بود (۱۴/۲درصد). منابع بعدی دریافت سدیم به ترتیب نمک اضافه شده در منزل برای تهیه غذا و نمک اضافه شده به غذا در سر میز بود.
به گفته محققان در زمان آموزش بیماران برای کاهش دریافت سدیم در رژیم غذایی باید بر روی غذاهای فرآوری شده تجاری و غذای رستوران‌ها تمرکز شود. همچنین باید کارخانه های تولید کننده مواد غذایی و رستوران‌ها به کاهش میزان سدیم در محصولات خود تشویق شوند.
منبع:

Sources of Sodium in US Adults From 3 Geographic Regions Clinical Perspective. Circulation, 2017

Loading