مدرسه به تنهایی قادر به مقابله با چاقی کودکان نیست.

مدرسه به تنهایی قادر به مقابله با چاقی کودکان نیست.

محققان دانشگاه بیرمنگام هشدار می‌دهند که مداخلات مربوط به سبک زندگی سالم که تنها از طریق مدرسه انجام شود، تاثیر چندانی در مقابله با چاقی دوران کودکی ندارد. زیرا نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد اجرای این مداخلات توسط مدارس نمی‌تواند به طور قابل توجهی وزن دانش‌آموزان را تغییر دهد. در این مطالعه اثربخشی برنامه‌هایی که به کمک رژیم غذایی و فعالیت بدنی از کودکان ۶ و ۷ ساله در جهت حفظ وزن در محدوده سالم حمایت می‌کنند، بررسی شد.
اضافه وزن در دوران کودکی یک مشکل جهانی است که حدود ۴۱ میلیون کودک زیر ۵ سال را تحت تاثیر قرار داده است. چاقی در این سنین نه تنها بر سلامت جسمی و روانی کودکان موثر است، بلکه احتمال ابتلا به چاقی و عوارض ناشی از آن را در سنین بزرگسالی افزایش می‌دهد.
در مطالعه مذکور به مدت ۱۲ ماه مداخلاتی در زمینه تشویق کودکان به تغذیه سالم و انجام فعالیت بدنی انجام شد. حدود ۱۵۰۰ دانش‌آموز در این مطالعه شرکت کردند. وزن، قد، درصد چربی بدن، اندازه دور کمر و فشارخون در ابتدای مطالعه اندازه‌گیری شد. میزان فعالیت بدنی، دریافت‌های غذایی و کیفیت زندگی کودکان ارزیابی شد. ارزیابی‌های فوق به ترتیب بعد از ۱۵ و ۳۰ ماه مجدداً تکرار شد.
نتایج نشان داد که مداخلات انجام شده تاثیر قابل توجهی بر وزن شرکت‌کنندگان ندارد. این نتایج نشان می‌دهد اگرچه مدرسه یک مکان تاثیرگذار بر روی رفتارهای بهداشتی بوده و اطلاعات و مهارت‌های کودکان را در زمینه سبک زندگی سالم افزایش می‌دهد، اما به تنهایی نمی‌تواند از چاقی دوران کودکی پیشگیری کند. بلکه لازم است خانواده، جامعه، رسانه‌ها و صنایع غذایی نیز در این امر مشارکت داشته باشند.
منبع:

Peymane Adab et al. BMJ 2018.

Loading