فیبر چگونه از چاقی پیشگیری می‌کند؟

فیبر چگونه از چاقی پیشگیری می‌کند؟

چاقی با سندرم متابولیک مرتبط است. سندرم متابولیک شامل مجموعه‌ای از مشکلات از جمله پرفشاری خون، قند خون بالا، وجود چربی اضافی در اطراف شکم، افزایش تری‌گلیسرید و کاهش کلسترول خوب (HDL) است. در حال حاضر می‌دانیم سندرم متابولیک یک بیماری التهابی مزمن بوده و با باکتری‌های روده در ارتباط می‌باشد.
امروزه رژیم غذایی در بسیاری از جوامع تغییر کرده و میزان زیادی غذاهای فرآوری شده مصرف می‌شود. این نوع غذاها به طور قابل توجهی فاقد فیبر هستند. رژیم غذایی فاقد فیبر ترکیب باکتری‌های روده را تغییر داده و تعداد آن‌ها را کاهش می‌دهد. همچنین رژیم غذایی کم فیبر توانایی باکتری را برای نفوذ به سلول‌های اپیتلیال روده افزایش می‌دهد. این امر سبب بروز پاسخ التهابی می‌شود.
اخیراً در مطالعه‌ای که در مجلهCell Host and Microbe منتشر شده است ارتباط بین چاقی، باکتری‌های روده، التهاب و دریافت فیبر توضیح داده شده است. در مطالعه حاضر به گروهی از موش‌ها رژیم غذایی پرچرب داده شد. اما در نیمی از آن‌ها میزان فیبر رژیم غذایی کم بود و در نیم دیگر میزان فیبر رژیم غذایی بالا بود. بر اساس نتایج به دست آمده بعد از ۴ هفته در گروه دوم چاقی و اندازه سلول‌های چربی کاهش یافت. همچنین در این گروه میزان کلسترول و قند خون کمتر بود.
به گفته محققان در گروه دریافت کننده رژیم غذایی پرفیبر علت مشاهده این اثرات مثبت حفظ میزان باکتری‌های روده و افزایش تولید سلول‌های اپیتلیال روده و بیان پروتئین اینترلوکین ۲۲ (IL-22) بود. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش بیان ژن اینترلوکین ۲۲ به حفظ سلامت روده و پیشگیری از چاقی و سندرم متابولیک کمک می‌کند. اینترلوکین ۲۲ با جلوگیری از حمله باکتری‌های روده به سلول‌های اپیتلیال از التهاب پیشگیری می‌نماید.
منبع:

Jun Zou et al. Cell Host and Microbe 2018 Volume 23: Pages 41-53.

Loading