فعالیت بدنی و کاهش خطر مرگ در زنان سالمند

فعالیت بدنی و کاهش خطر مرگ در زنان سالمند

پژوهشگران می‌گویند نداشتن فعالیت بدنی منجر به ضعف وابسته به سن و تضعیف وضعیت سلامتی در افراد سالمند می‌شود. دستورالعمل‌های رسمی پیشنهاد می‌کنند سالمندان سالم هر هفته ۲/۵ ساعت فعالیت بدنی متوسط (مانند پیاده‌روی سریع) و یا حداقل یک ساعت و ربع فعالیت شدید (مانند دویدن) انجام دهند.
متاسفانه بسیاری از سالمندان از نظر جسمی قادر به انجام ورزش با شدت متوسط یا شدید نیستند. اخیراً محققان مطالعه‌ای طراحی کردند تا به این پرسش پاسخ گویند که سالمندان قادر به انجام چه میزان ورزش هستند و ورزش چه تاثیری بر سلامتی آن‌ها دارد. در این مطالعه ۶۴۸۹ زن ۶۳ تا ۹۹ ساله شرکت کردند. در ابتدای مطالعه اغلب شرکت‌کنندگان در انتهای دهه ۷۰ عمر خود بوده و اغلب آن‌ها با توجه به نمایه توده بدنی (BMI) دارای اضافه وزن بودند. حدود ۳۰ درصد آن‌ها چاق بودند.
نتایج نشان داد ۱ درصد شرکت‌کنندگان مقدار کمی فعالیت بدنی با شدت کم، ۲۹ درصد مقدار زیادی فعالیت بدنی با شدت کم و ۱۵ درصد فعالیت بدنی متوسط تا شدید انجام می‌دادند. در زنانی که میزان بیشتری فعالیت بدنی انجام داده بودند احتمال مرگ کمتر بود.
به اعتقاد محققان این یافته‌ها از تشویق زنان سالمند به افزایش فعالیت بدنی ملایم و کاهش زمان نشستن حمایت می‌کند.
منبع:

Michael J. LaMonte et al. Journal of the American Geriatrics Society 2017.

Loading