فعالیت بدنی التهاب را در افراد سیگاری کاهش می‌دهد.

فعالیت بدنی التهاب را در افراد سیگاری کاهش می‌دهد.

امروزه به خوبی می‌دانیم استعمال سیگار می‌تواند به تمام اندام‌های بدن آسیب زده و سلامت فرد را تهدید نماید. افرادی که سیگار می‌کشند بیش از افراد غیرسیگاری در معرض ابتلا به بیماری قلبی – عروقی، سکته مغزی و سرطان قرار دارند. به طوریکه سیگار یکی از علل عمده مرگ در سراسر جهان به شمار می‌رود.
سیگار کشیدن می‌تواند علاوه بر آسیب ریه‌ها سبب تغییرات گسترده فیزیولوژیکی در بدن شود. به گفته محققان آلمانی التهاب که در ابتدا در سیستم تنفسی رخ می‌دهد می‌تواند وارد گردش خون شده و درنتیجه سبب آسیب سایر اندام‌های بدن در سراسر بدن شود. همچنین التهاب می‌تواند به طور منفی با مسیرهای پروتئینی در بدن برهمکنش داشته و سبب افزایش سرعت تجزیه عضلات شود. این فرآیند منجر به از دست‌دهی عضلات یا آتروفی و درنتیجه بروز ضعف می‌شود.
بررسی شاخص‌های التهابی در نمونه خون و عضلات نشان می‌دهد که این شاخص‌ها در اثر مواجهه با دود سیگار افزایش می‌یابند، اما بعد از فعالیت بدنی (استفاده از تردمیل) به طور قابل توجهی کاهش می‌یابند. در این مطالعه به مدت ۸ هفته از تردمیل استفاده شده بود. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که ورزش استقامتی مداوم می‌تواند افراد سیگاری را در برابر برخی از عوارض مهم ناشی از استعمال سیگار، مانند التهاب و از دست‌دهی عضلات، محافظت نماید.
منبع:

Karsten Krüger et al. American Journal of Physiology – Regulatory, Integrative and Comparative Physiology 2017.

Loading