عوامل ژنتیکی با آلرژی غذایی مرتبط هستند.

عوامل ژنتیکی با آلرژی غذایی مرتبط هستند.

آلرژی غذایی هنگامی بروز می‌کند که سیستم ایمنی بدن به اشتباه مواد غذایی خاصی را به عنوان یک ماده مضر شناسایی کرده و در مقابل آن واکنش نشان می‌دهد. علائم و شدت واکنش در افراد مختلف متفاوت می‌باشد و همچنین می‌تواند در یک فرد نیز در زما‌ن‌های مختلف تفاوت داشته باشد.
آلرژی غذایی گاهی اوقات می‌تواند ناگهانی و خطرناک باشد و سبب بروز آنافیلاکسی شود. ۹۰ درصد موارد آلرژی غذایی در مورد بادام‌زمینی، شیر، ماهی، تخم‌مرغ، سویا و گندم است.
محققان به تازگی موفق به شناسایی عامل ژنتیکی جدیدی شده‌اند که با آلرژی غذایی و به خصوص با آلرژی به بادام‌زمینی مرتبط است. این کشف شواهد دیگری را مبنی بر نقش ژن‌ها در این بیماری نشان می‌دهد.
نتایج مطالعه فوق نشان می‌دهد که بین ژن EMSY و آلرژی به بادام‌زمینی و نیز آلرژی غذایی ارتباط وجود دارد. بنابراین این ژن می‌تواند یک ابزار مفید برای پیش‌بینی و کنترل آلرژی غذایی در آینده باشد. این ژن با اگزما، آسم و سایر بیماری‌های مرتبط با آلرژی نیز در ارتباط است.
در این مطالعه محققان کانادایی بیش از ۷/۵ میلیون موقعیت ژنتیکی را در DNA 850 فرد مبتلا به آلرژی غذایی و حدود ۱۰۰۰ فرد غیرمبتلا بررسی نمودند.
منبع:

Asai Y et al. Journal of Allergy and Clinical Immunology 2017.

Loading