عوارض ناشی از دریافت داروهای متعدد در افراد سالمند چیست؟

عوارض ناشی از دریافت داروهای متعدد در افراد سالمند چیست؟

کارشناسان معتقدند برای بسیاری از افراد سالمند دریافت تعداد زیادی دارو از نظر پزشکی ضروری نیست. دریافت داروهای متعدد می‌تواند با مشکلاتی مانند افتادن، ضعف، ناتوانی و حتی مرگ مرتبط باشد. در افراد سالمند دریافت تعداد زیادی دارو ممکن است با توانایی فرد برای عملکرد مناسب تداخل داشته باشد. توانایی راه رفتن یکی از علائم استقلال و وضعیت سلامتی خوب در افراد سالمند است که می‌تواند تحت تاثیر دریافت تعداد زیاد دارو قرار گیرد.
به تازگی محققان با بررسی ۴۸۲ فرد با حداقل ۶۵ سال سن تاثیر دریافت داروهای متعدد را بر توانایی راه رفتن بررسی کرده‌اند. در مطالعه فوق دریافت زیاد دارو به صورت دریافت حداقل ۵ عدد دارو تعریف شد.
نتایج نشان داد در افرادی که حداقل ۵ عدد دارو دریافت می‌کردند احتمال ابتلا به پرفشاری خون، نارسایی احتقانی قلب، دیابت و سابقه حمله قلبی بیشتر بود. همچنین در این گروه از افراد احتمال سابقه افتادن طی یک سال گذشته و احتمال ابتلا به اضافه وزن نسبت به گروه دیگر بیشتر بود.
در گروهی که تعداد زیادی دارو دریافت می‌کردند نسبت به گروه دیگر سرعت راه رفتن کمتر بود. در افرادی که حداقل ۸ عدد دارو دریافت می‌کردند سرعت راه رفتن در حالیکه صحبت می‌کردند، کمتر بود.
توصیه می‌شود مراقبین بهداشتی در بررسی‌های خود تمام داروهایی که افراد سالمند دریافت می‌کنند، شامل داروهای گیاهی و مکمل های بدون نسخه، و نیز سرعت راه رفتن آن‌ها را ارزیابی نمایند.
منبع:

Claudene George et al. Journal of the American Geriatrics Society 2017.

Loading